logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorniak, Marcel, SDB

Tituly:

pedagóg, literárny pracovník

Životopisné dáta:

* 17. januára 1903, Horné Krškany, dnes súčasť Nitry – † 21. októbra 1989, Pezinok

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. V rokoch 1913-1917 študoval na gymnáziu v Nitre. Stredoškolské štúdiá dokončil v Genzane pri Ríme r. 1921. Tu v r. 1922 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti. Teologické štúdiá absolvoval v Turíne (1925-1929), kde ho vysvätili za kňaza 7. júla 1929.
Pôsobil na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne (1929-1932), kde ho poverili aj správou tamojšej farnosti. Neskôr bol správcom farnosti vo Svätom Beňadiku. V tých rokoch (1932-1934) bol aj redaktorom časopisu Don Bosco. V r. 1934 dostal od generálneho predstaveného rádu bosých karmelitánov splnomocnenie na udeľovanie duchovných privilégií vlastných tomuto rádu. V r. 1937 ho preložili do ústredia saleziánov v Bratislave a o rok na gymnázium do Trnavy.
Bol aj literárne činný. V r. 1946 vydal knižnú štúdiu Životné pramene krásneho písomníctva. Po zriadení Saleziánskej vysokej školy teologickej vo Svätom Kríži nad Hronom (1946) tam pôsobil ako špirituál. Pri násilnom likvidovaní rehoľníkov ho v r. 1950 deportovali do koncentračných kláštorov (Šaštín, Podolínec, Osek u Duchcova, Králiky). Od r. 1953 žil ako invalid v Charitnom domove v Pezinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 338. 375; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 514;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1054803Horniak, Marcel, SDBŽivotné pramene krásneho písomníctva1946

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41704Duchovný pastier19422P. M. Horniak, S. S. Boh — základ a cieľ výchovy vo svetle rôznych filozofických a pedagogických názorov
105Smer194310Marcel Horniak,SS. Cesta k nadprirodzenému
163Smer19434P. Marcel Horniak, SS. Radostná katolícka výchova
188Smer19435P. M. Horniak, SS. Usporiadaná mariánska úcta
205Smer19436P. Marcel Horniak, SS. Na cestu do života
206Smer19436P. Marcel Horniak, SS. Na obranu vlastnej dôstojnosti
231Smer19437P. Marcel Horniak, SS. Vieš, čo máš vlastného
236Smer19438Marcel Horniak, SS. Krídla, či priťaž
238Smer19438Marcel Horniak, SS. Práva srdca
510Smer19441Marcel Horniak, SS. Žiak o svojej bývalej učiteľke
520Smer19442Marcel Horniak, SS. Prirodzené vysvetľovanie duchovné života
538Smer19443Marcel Horniak, SS. Zdvorilosť a nábožnosť
629Smer19449Marcel Horniak, SS. Cirkev na vážkách
41677Duchovný pastier19446Marcel Horniak SS Literatúra.Knihy pre mládež.
41688Duchovný pastier19446Marcel Horniak, S. S.¨ Sbierka významnejších kazateľských diel.
709Smer19452-4Marcel Horniak, SS. Duch trpiacich s Kristom.
747Smer19455-6Marcel Horniak, SS. Formalizmus v katolíckych obradoch?
793smer19461-2Marcel Horniak, SS. Rozumárstvo — prekážka duchovného života.
824smer19463Marcel Horniak, SS. Úvaha o správnej láske.
846smer19464Marcel Horniak. Cieľ správnej lásky.
863smer19465Marcel Horniak. Rozumárstvo prekážka duchovného života.
945smer19472-3Marcel Horniak, salezián. Pod Krížom.