logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorecký, Ján

Iné mená:

Používal preudonym Kysučan.

Tituly:

básnik, prekladateľ, podporovateľ slovenskej tlače

Životopisné dáta:

* 12. mája 1831, Svederník, okr. Žilina – † 17. marca 1904, Jasenica, okr. Považská Bystrica

Životopis:

Mal šľachtický pôvod. Študoval v Žiline a Nitre, teológiu v Ústrednom seminári v Pešti, kde ho 18. júla 1854 vysvätili za kňaza. Po skončení štúdia bol kaplánom v Malej Udiči, Lietave a Turzovke. Až v r. 1868 sa mu podarilo získať farnosť v Malej Jasenici. Pred r. 1868 sa dvakrát neúspešne uchádzal o samostatnú farnosť, bol najstarším kaplánom Nitrianskeho biskupstva. V r. 1891 sa na podnet farníkov neúspešne uchádzal o farnosť v Bytči. K farníkom sa choval vždy s veľkou a úprimnou láskou a s vľúdnosťou.
Národne sa začal prejavovať ešte počas štúdia v seminári v Pešti, kde patril k zakladateľom Slovenského odseku Literárneho spolku. Prispieval básňami do slovenských časopisov, do slovenského jazyka preložil viaceré rozprávky pre mládež. Spoluzakladal Slovenskú literárnu školu, od r. 1853 uverejňoval básne s náboženskými aj národnými a osvetovými motívmi. V rokoch 1853-1856 uverejnil v Katolíckych novinách viacero básní (Potecha pobožného hospodára, Túha na Všech Svätých, Matka siroty, Posledný úsmev, Dve cesty, Ruža dôst. p. Jánovi Lottnerovi venovaná, Odhodlanosť bedára, Poklad kresťana, Večernie dumy, Hádanka, Ku cti a chvále sv. Jánovi z Nepomuku, Chválospev pri konci roka), ďalšie básne v rokoch 1857-1859 v časopise Cyrill a Method (Cestuj s Bohom!, Starec, Prvého kvetna, Siroty, Nad hrobom, Lúčenie, Pieseň pápežská).
Svoje príspevky uverejňoval aj v časopise Priateľ školy a literatúry (Učiteľské porady v Turzovke), v Sione publikoval niekoľko kázní (V čom záleží dobročinenie a čo nás má k nemu pohybovať). V staršom veku písaval do Národných novín a Katolíckych novín pod pseudonymom Kysučan. Pracoval aj na prekladoch piesní do slovenčine do Manuale-Musico-Liturgicum.
Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej, k patrónom znievskeho gymnázia a rozširovateľom slovenskej tlače. Bol výborným rečníkom, vedel oduševniť ľud svojimi kázňami.

Pramene:

Buday, J.: Rozpomienka na Jána Horeckého. Literárne listy, r. 14, 1904, č. 9, s. 46-57; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. II. Martin 1931, s. 131; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 253-254; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník II., Martin 1987, s. 379-380; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
45979Katolícke noviny185341J. Horecky. Potecha pobožného hospodára.
46107Katolícke noviny185345J. Horecky. Túha na Wšech Swätých. 1)
46659Katolícke noviny185347J. Horecky. Matka siroty.
43900Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185821J. Horecký. Siroty.
43889Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185822J. Horecký. Nad hrobom.
43880Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185824J. Horecký. Lúčenie.