logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorecký, Anton

Iné mená:

Horeczky, Antonius

Tituly:

básnik

Životopisné dáta:

* 29. júna 1785, Varín, okr. Žilina – † 4. novembra 1857, Dražovce, okr. Nitra

Životopis:

Mal šľachtický pôvod. Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline a v Bratislave a vyššie Bratislave a v Komárne. Filozofiu a teológiu študoval v Biskupskom kňazskom sem svätého Ladislava kráľa v Nitre. Absolvoval štúdium teológie, 22. augusta 1808 ho vysvätili za kňaza. Od r. 1808 pôsobil ako kaplán v Papradne, od 2. októbra 1810 do r. 1820 bol farárom v Bytčici, od r. 1821 v Lietave, od 9. septembra 1850 v Dražovciach. Tam ho 7. novembra 1857 pochoval predseda biskupského konzistória, kanonik Ondrej Mesároš.
Podporoval slovenskú spisbu, v rukopise zostala jeho obsiahlejšia časomerná príležitostná skladba Menospev Ondrejovi Koszper, je to veršovaná gratulácia Ondrejovi Kosperovi, farárovi v Teplici, z r. 1827. Táto skladba selankového rázu v čistej stredoslovenčine je z hľadiska tematiky a veršového systému blízka poézii Jána Hollého.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 512; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.<br /> http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 13.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943337Horecký, AntonMenospev Ondrejovi Koszper1827