logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHomolka, Zdenko, SJ

Tituly:

stredoškolský profesor, kazateľ

Životopisné dáta:

* 30. decembra 1912, Barchovice, Česko – † 20. marca 1996, Bratislava, poch. v Trnave

Životopis:

Jeho otec sa v r. 1918 presťahoval na Slovensko, o rok neskôr za ním prišla aj matka s deťmi. Študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v r. 1931 zmaturoval. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 9. októbra 10.1932. Dvojročný noviciát absolvoval v Ružomberku, základný filozofický kurz na ostrove Jersey. Po skončení filozofických štúdií bol rok na magisterke v Ružomberku, kde vyučoval matematiku, fyziku a deskriptívnu geometriu. Potom ho predstavení poslali študovať teológiu do Valkenburgu v Holandsku, kde ho 15. júla 1941 vysvätili za kňaza a ešte rok pokračoval v štúdiu teológie.
Keď r. 1942 nacisti zatvorili valkenburský teologát, odišiel najprv do nemeckého Aachenu, potom do Berlína, kde pracoval medzi katolíckou mládežou. Z Berlína ho ako Čecha vyviezli do Protektorátu Čechy a Morava. Na Slovensko sa vrátil až po skončení druhej svetovej vojny a v Banskej Bystrici začal vyučovať matematiku a fyziku. V r. 1947 prešiel do Bratislavy. Pre nedorozumenia a ľudské nedostatky ho prepustili zo Spoločnosti Ježišovej.
Po zrušení kláštorov pracoval ako prekladateľ z nemčiny a francúzštiny, neskôr ako účtovník, tiež bol zamestnaný vo výpočtovom stredisku. V 80. rokoch požiadal o znovuprijatie do Spoločnosti Ježišovej. Na základe rozhodnutia generálneho predstaveného rehole sa znova mohol stať riadnym členom rehole. Ako dôchodca sa stal výpomocným duchovným v bratislavskom Kostole sv. Cyrila a Metoda, kde horlivo pracoval skoro do smrti.
Je prekladateľom vzácnej knihy F. Krenzera Zajtra sa bude opäť veriť (Trnava 1997), ktorá je vhodná ako základná príručka teológie pre laikov. Jeho kázne začali vychádzať vo vydavateľstve Dobrá kniha; prvý zväzok pod titulom Počiatok radostnej zvesti, druhý zväzok Radostná zvesť vo svete, posledné vyšli v roku 2008.

Pramene:

Krapka, E. - Mikula, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., s. 372. Súkromný archív Spoločnosti Ježišovej Bratislava.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
526955Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť o Bohu Ježišovi2000
526992Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť vo svete2000
526997Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť o Bohu Otcovi2001
527003Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť v našom živote2001
527005Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť v našom živote. Modlitba2002
715257Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť naša záchrana. 2002
16593Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť - naša záchrana2004
36816Homolka, Zdenko, SJRadostná zvesť naša istota2008