logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHolúsek, Oto

Tituly:

špirituál, publicista, redaktor, historik

Životopisné dáta:

* 31. mája 1903, Holíč, okr. Skalica – † 3. decembra 1973, Brodské, okr. Skalica

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Skalici. Po absolvovaní malého seminára v Ružomberku pokračoval v štúdiu teológie v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 27. apríla 1930.
V pastorácii pôsobil v Hybiach najprv ako kaplán, od r. 1931 ako administrátor a od r. 1934 ako farár. Od r. 1938 zastával funkciu špirituála klerikov v spišskom diecéznom seminári, súčasne pôsobil ako profesor v Spišskej Kapitule. V r. 1943 nastúpil ako farár novoutvorenej farnosti Vysoké Tatry. V r. 1945 prešiel do Trnavskej apoštolskej administratúry. Pôsobil ako kaplán v Holíči a od r. 1946 ako profesor náboženstva na gymnáziu v Komárne. Neskôr sa stal správcom farnosti v Brodskom, kde pôsobil až do začiatku 80tych rokov.
V 30tych rokoch bol spolupracovníkom časopisov Orlík (príloha Tatranského Orla), Serafínsky svet a Svätá rodina; publikoval v nich náboženské úvahy. V rokoch 1939-1948 redigoval mariánsky mesačník Kráľovná mája. V 60tych rokoch prispieval do Katolíckych novín.
Je autorom diela Sviatok matiek. Prednášky, výpovede a básne (Ružomberok 1935). Vlastným nákladom vydal modlitbovú knižku Za vôňou tvojich ruží (Ružomberok 1936). Z maďarčiny preložil dielo J. Spillmanna Obeť spovedného tajomstva (Trnava 1937). Pre deti vydal publikáciu Našim deťom (Trnava 1939). Do Zborníka záhorských akademikov (Malacky 1942) prispel prehľadovou štúdiou Z dejín Holíča. Je autorom diela V službe oltára (Trnava 1943) a životopisu Msgr. P. Macháček (Komárno 1947).

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 120; Schematismus almae dioecesis Scepusiensis. 1944, s. 225; Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae Tyrnaviensis. Trnava 1948, s. 339; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 338; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 34;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
897307Holúsek, OtoZa vôňou tvojich ruží1929?
897305Holúsek, OtoSviatok Matiek1935
419067Holúsek, OtoNašim deťom1939
476394Holúsek, OtoV službe oltára1943
911598Holúsek, OtoMsgr. Macháček1947

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
881788Holúsek, OtoKráľovná Mája r. II. (1939)1939
880879Holúsek, OtoKráľovná Mája r. III. (1940)1940
880880Holúsek, OtoKráľovná Mája r. IV. (1941)1941
880881Holúsek, OtoKráľovná Mája r. V. (1942)1942
880882Holúsek, OtoKráľovná Mája r. VI. (1943)1943
880883Holúsek, OtoKráľovná Mája r. VII. (1944)1944
1023160Holúsek, OtoKráľovná Mája r. VIII. (1946)1946
881785Holúsek, OtoKráľovná Mája r. IX. (1947)1947
881786Holúsek, OtoKráľovná Mája r. X. (1948)1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41593Kráľovná svätého ruženca19301Otto Holúsek Novoročná radosť v rodine.
43016Kráľovná sv. ruženca19304O. Holúsek. Pohľad do katakomb.
38975SVÄTÁ RODINA.19312O. Holúsek. Príprava k manželstvu.
39295SVÄTÁ RODINA19356-7Otto Holúsek Na vátky ...
43315Kráľovná mája19381O. Holúsek. Studnica živej vody.
43533Kráľovná mája193810O. Holúsek. Studnica živej vody.
43555Kráľovná mája193811O. Holúsek. Studnica živej vody.
43335Kráľovná mája193812O. Holúsek Koľko je sviatostí?
43380Kráľovná mája19382O. Holúsek. Načo sú Eucharistické kongresy?
43403Kráľovná mája19385O. Holúsek. Studnica živej vody.
43354Kráľovná mája19386O. Holúsek Studnica živej vody.
43431Kráľovná mája19387-8O. Holúsek. Studnica živej vody.
43463Kráľovná mája193911O. Holúsek. Studnica živej vody.
43514Kráľovná mája19392O. Holúsek. Studnica živej vody
41509Duchovný pastier19426Tower — Holúsek Ako sa držať pri sv. spovedi?
42399Kráľovná mája194310O. Holúsek Kráľovná sv. ruženca, oroduj za nás !
42412Kráľovná mája194310O. Holúsek. To i to.
42326Kráľovná mája194311Podľa P. Martina Janču O. Holúsek. „Zdravas, svätý trón boží !“
42337Kráľovná mája194311O. Holúsek. To i to.
42367Kráľovná mája19435O. Holúsek Mamička...
42372Kráľovná mája19435O. Holúsek Panna Mária — naša matka.
42465Kráľovná mája19436O. Holúsek. Večná lampa.
42348Kráľovná mája19437-8Prel. Holúsek. Meriam a Mesiáš.
42357Kráľovná mája19437-8O. Holúsek. To i to.
42416Kráľovná mája19439O. Holúsek: Spolupráca rodičov so školou.
42428Kráľovná mája19439O. Holúsek. To i to.

Preklad článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
312Smer194110Biskup O. Prohászka, prel. O.Holúsek Vianočný dar