logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHolček, Juraj, SchP

Iné mená:

Holcsek Georgius.

Tituly:

národný a kultúrny pracovník

Životopisné dáta:

* 5. apríla 1811, Budmerice, okr. Pezinok – † 4. mája 1869, Jasová, okr. Nové Zámky

Životopis:

Pochádzal z mlynárskej rodiny. Študoval v Modre, Bratislave, Trnave, Komárne, filozofiu ako piarista v Segedíne, teológiu v Trnave. 30. septembra 1835 ho vysvätili za kňaza.
Dva mesiace bol duchovným administrátorom pri chorom farárovi v maďarskom Kestúci, dva mesiace kaplánom v Majcichove. Jeden rok a jeden mesiac bol administrátorom v Jablonici v senickom okrese, šesť a pol roka kaplánom v Trstíne administrátorom bol v Kestúci a Jablonici. Od 5. októbra 1843 pôsobil ako farár vo Veselom, od r. 1848 v Dolnom Ohaji, od r. 1865 v Jasovej, kde aj zomrel.
Aktívne sa zúčastňoval na slovenskom národnom hnutí, národné uvedomenie získal prostredníctvom diela Jána Hollého (svedectvom je rukopisná báseň ChváloSpev na Jána Hollého), v rámci spolku Tatrín propagoval národnú spoluprácu katolíckej a evanjelickej inteligencie.
Podporoval rozvoj spolkov miernosti, bol členom deputácie Tatrína v Budíne, žiadajúcej potvrdenie spolkových stanov. V r. 1847 sa stal podpredsedom Ústredia spolkov miernosti na Slovensku, v r. 1849 bol členom deputácie Slovákov vo Viedni, v r. 1861 členom memorandového vyslanectva. Patrí k zakladajúcim členom Matice slovenskej, založil alumneum pri gymnáziu v Banskej Bystrici; spolupracoval s Jánom Palárikom pri vydávaní časopisu Cyrill a Method, podporoval slovenských študentov.
Autorsky prispieval informáciami z oblasti národnej kultúry, národného školstva, vydávania učebníc a zakladania knižníc do časopisov Orol tatránski (1845-1847), Slovenskje národnje novini (1845-1848), Slovenské noviny (1850-viedenské), Cyrill a Method (1850-1864), Katolícke noviny (1851-1853), Priateľ školy a literatúry (1861), Pešťbudínske vedomosti (1862), Kvéty (1862), Obzor (1867). Bol členom komisie učebníc a kníh pre dedinské školy, zúčastnil sa na zakladaní knižníc a na príprave výstav, od r. 1835 sa venoval šíreniu ovocinárstva a včelárstva, ľudovému liečiteľstvu. Propagoval Dzierzonovu metódu zakladania ovocných škôlok, stal sa členom Frauendorfskej ovocinárskej spoločnosti.
V r. 2009 vyšla o ňom monografia s názvom Národný buditeľ Juraj Holček.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 500.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
383588Halás, OndrejNárodný buditeľ Juraj Holček2009

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44254Cyrill a Method18506Jíri Holček Vítaní Cyrillo – Methoda.
44264Cyrill a Method18507Jurko Holček Školy dědinské
44272Cyrill a Method18508Jurko Holček. Školy dědinské
44278Cyrill a Method18509Jurko Holček Školy dedinské
46260Cyrill a Method185241Georg Holček, Utešená pamiatka duchovného pastiera,
46294Cyrill a Method185244Georg Holček. Hrbitov škola múdrosti,
41914Katolícke noviny185211Dord Holček, farár Ohajský. Beseda.W dome hospodára Radodaja.
41900Katolícke noviny185221Sdeľuje Ďorď Holček, farár Ohajský Komu sä nelení, tomu sä zelení.
43001Katolícke noviny185222Holček. Školské záležitosti.
42480Katolícke noviny185230Sdeluje Holček. Westnik cirkewni.(2)
43629Katolícke noviny185243Holček. Beseda.
42963Katolícke noviny185244Holček Rozličnosti
42965Katolícke noviny185244D.Holček Westník literárny
43065Katolícke noviny185246Georg Holček. Utešená pamiatka.
46608Cyrill a Method185251Georg Holček. Oporuka zrcadlo človeka.
46322Cyrill a Method185333Jiří Holček. Reč mateřinská jako naukosdělná ve školách, s jejimi zdarnými výsledky.
46498Cyrill a Method185344J. Holčěk. Obraťmež zretel náš i na cinterýny.
45989Katolícke noviny185331J. Holček, farár ohajský. Beseda o zakládaní obecných owocných škôl po osadách (Medzi farárom a hospodárom Pokročilom).
43833Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185819D’ord Holček, farár óhajský. Školské zprávy.
43835Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185830Holček. Pamätnosti z okolia Bojnického.
44547Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185847D᾿orď Holček. Věstník Školský. Odpověď na Odpověď.
43961Cyrill a Method čili Katolícke Noviny186245Holček. Družstvo súškolníkov v Ostrihome.
44095Cyrill a Method čili Katolícke Noviny186246Juraj Holček. Krásne ovocie živého Ruženca.
42891Cyrill a Method186426Juraj Holček. f. o. Novejšie dátky dohročinnosti
42725Cyrill a Method186520Juraj Holček Čo môže Učiteľ pre školu vydobudnúť?