logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGašparovič Hlbina, Pavol

Iné mená:

vl. m. Pavol Gašparovič, pseudonym Pavol G. Hlbina

Tituly:

kanonik, básnik, prekladateľ, literárny kritik

Životopisné dáta:

* 13. mája 1908, Veľké Kršteňany, okr. Partizánske – † 21. októbra 1977, Bobot, okr. Trenčín, poch. vo Veľkých Kršteňanoch

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval vo Veľkých Kršteňanoch (1916-1921), študoval na gymnáziu v Trnave (1921-1922) a Nitre (1922-1929), na teologickej fakulte v Prahe (1929-1934). Za kňaza ho vysvätili v Nitre 30. septembra 1934. Bol kaplánom v Rosine (1934), Bošáci (1935), Konskej (1936), Rakovej (1937), Divine (1938), vo Veľkých Chlievanoch (1939 - tam bol tiež správcom farnosti), v Považskej Bystrici (1940-1942), Kysuckom Novom Meste (1942-1945), správcom farnosti v Bobote (1945-1977), nitrianskym sídelným kanonikom (1950). Bol veľmi aktívne zapojený do mierového hnutia.
Už počas gymnaziálnych štúdií prispieval básňami do študentských časopisov (najmä do Svojeti), recenziami, kritikami a glosami do Slovenských pohľadov, Elánu, Postupu, Prameňa. V poézii, v literárnej kritike i v teórii bol stúpencom katolíckej moderny. Vyprofiloval sa ako básnik impresívneho zamerania, spracúval motívy z prírody, spomienok z detstva a túžby po láske, do ktorých vnášal impulzy z modernej svetovej, najmä francúzskej poézie.
V knižnom debute Začarovaný kruh (1933) sa hlásil k bremondovskému chápaniu poézie, priniesol aj citové odrazy neistoty, smútku a hľadania. Druhá zbierka Cesta do raja (1933) sa priblížila k reálnemu životu motívmi lásky a vyrovnávaním sa s prudkou citovou reakciou. V zbierkach Harmonika (1935) a Dúha (1937) čerpal z poetík modernej českej i francúzskej poézie. Tu vyvrcholilo jeho úsilie o zvukomalebnosť slov s úmyslom vytvoriť z básne kaleidoskop obrazov. Ústup od formy a návrat k náboženským motívom predstavuje zbierka Belasé výšky (1939) aj povojnové zbierky Mŕtve more (1946), Mračná (1947) a Podobenstvá (1947), v ktorých už vyslovil súcit s obeťami druhej svetovej vojny a odpor proti nej. V zbierkach Ozveny slnka (1950), Mierové ráno (1952) a Ruže radosti (1955) sa vrátil k predchádzajúcim témam, vyjadril v nich aj pozitívny vzťah k výstavbe socialistickej spoločnosti, jej premeny a boj za mier.
Ako literárny kritik a teoretik sa polemicky vyjadroval ku knižnej produkcii, osobitne sa venoval nastupujúcej básnickej generácii. Prekladal najmä francúzskych autorov blízkych jeho umeleckým názorom, ako aj tých, ktorých dielom sa umelecky formoval (Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Valéry, P. Verlaine, P. Claudel, ale najmä H. Bremond: Modlitba a poézia, 1943).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava 1984, s.60; Katolícke noviny, r. 92, 1977, č. 45, s. 4; Tamtiež, r. 93, 1978, č. 19, s. 5; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 131; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 145; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 337; Turčány, V.: Rým v slovenskej poézii. Bratislava 1975, s. 210-212.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942571Gašparovič Hlbina, PavolZačarovaný kruh1933
942572Gašparovič Hlbina, PavolCesta do raja1933
942573Gašparovič Hlbina, PavolHarmonika1935
942574Gašparovič Hlbina, PavolDúha1937
942575Gašparovič Hlbina, PavolBelasé výšky1939
942576Gašparovič Hlbina, PavolMŕtve more1946
942578Gašparovič Hlbina, PavolPodobenstvá1947
942579Gašparovič Hlbina, PavolOzveny slnka1950
942580Gašparovič Hlbina, PavolMierové ráno1952
942581Gašparovič Hlbina, PavolRuže radosti1955
298424Gašparovič Hlbina, PavolVíno svetla1968

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43096KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19336M. P. Vysoká návšteva
39772Nová práca19471RAINER MARIA RILKE - Preložil P. G. Hlbina BOHU.
1532Hlasy z Ríma197712P. G. Hlbina. VIANOCE.