logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHladký, Jozef, SJ

Iné mená:

Hlatky Josephus. Hlatky, Hladký, Jozef.

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 12. marca 1747, Častá, okr. Pezinok – † 6. apríla 1808, Veľké Chyndice, okr. Nitra

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Ostrihome, kde 17. októbra 1765 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval vo Viedni v rokoch 1766-1767, potom rok vypomáhal pri výučbe na gymnáziu v Leobene. V rokoch 1769-1773 študoval filozofiu na univerzite v Trnave, ako magister tam vyučoval gramatiku. Po rozpustení rehole pokračoval v štúdiu teológie vo Viedni, štúdium ukončil v r. 1777 po štvrtom ročníku. Nato pôsobil ako študijný prefekt kňazského seminára v Trnave, od r. 1778 bol prefektom Ústredného seminára v Budíne. Od r. 1783 bol farárom vo Veľkých Chyndiciach, kde aj zomrel.
Bol odporcom cirkevných reforiem Jozefa II., proti ktorým namieril aj svoje literárne práce.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 567.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942568Hladký, Jozef, SJLiber de impedimentis et adjumentis litterarum1774
942569Hladký, Jozef, SJKritik über das Betragen der Bischöfe in den k. k. Staaten, in Rücksicht des landesherrlichen Verfügungen in geistlichen Sachen1782