logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHirjak, Štefan, SJ

Tituly:

misionár a náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1916, Yonkers, NY, USA – † 15. mája 2004, Ivanka pri Dunaji

Životopis:

V r. 1933 prišiel spolu s matkou z USA do rodnej obce rodičov, do Kudloviec pri Humennom. V rokoch 1934-1938 dokončil gymnaziálne štúdiá a 31. decembra 1938 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku. Po jeho ukončení ho predstavení poslali študovať filozofiu do Záhrebu. Posledné roky vojny ho zastihli v Ivanke pri Dunaji na magisterke v úlohe prefekta študentov. V r. 1946 odišiel študovať teológiu do Anglicka na Heythrop College. Kňazské svätenie prijal 20. júna 1948 v meste Woodstock v Marylande v Spojených štátoch amerických a po trojročnej príprave odišiel v r. 1951 ako misionár do Zambie.
Najprv účinkoval na misijnej stanici Mpansnya, od r. 1956 v Kabwe a od r. 1961 v Lusake. Šesť rokov bol redaktorom anglickej verzie Posla v Zambii a dával mnoho kurzov duchovných cvičení. V Afrike prežil skoro 39 rokov ako jeden z posledných jezuitských misionárov zo Slovenskej provincie. Po návrate na Slovensko v r. 1990 najprv vypomáhal v pastoračnej práci v jezuitskej komunite v Košiciach, potom sa stal duchovným správcom rehoľných sestier v Ústave sociálnej starostlivosti v Turí pri Žiline.
Preložil všetky listy sv. Františka Xaverského, ktoré čakajú na vydanie. Počas pôsobenia v Košiciach na vlastné náklady vydal niekoľko brožúrok zameraných na duchovný život: Sv. Alojz - vzor mladých (spracoval ju v r. 1994 na základe diela R. Brenana St. Aloisius Gonzaga). V r. 1995 vydal Skutky milosrdenstva. Na základe dlhoročných misionárskych skúseností pomáha čitateľovi pochopiť, čo znamená „konať skutky milosrdenstva“. V r. 1996 vydal knihu o troch božských čnostiach Viera, nádej, láska. V r. 1997 preložil a vydal príhovory pápeža Jána Pavla II. na invokácie Litánií k Božskému Srdcu: Svätý Otec rozjíma o litániách k Božskému Srdcu. Vydal tiež vlastné úvahy o Panne Márii Oslavujme Ježišovu Matku. Do osobitného diela zostavil všetky hymny Svätého písma a k niektorým preložil aj komentáre z diel cirkevných otcov. Dielo vyšlo v r. 2002 v Trnave vo vydavateľstve Dobrá kniha. Prekladal z angličtiny, niektoré jeho príspevky uverejňoval mesačník Posol. Od konca r. 1998 žil až do smrti v Ivanke pri Dunaji v senioráte Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.

Pramene:

Krapka, E. - Mikula, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., s. 371, 428-429. Súkromný archív Spoločnosti Ježišovej Bratislava.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942566Hirjak, Štefan, SJSkutky milosrdenstva1995
479846Hirjak, Štefan, SJViera Nádej Láska1996
875782Hirjak, Štefan, SJOslavujme Ježišovu Matku1997
714449Hirjak, Štefan, SJSrdce v žalmoch. 2002