logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHidi, Gregor, SJ

Tituly:

PhDr., ThDr., rehoľný kňaz, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 14. februára 1674, Satmár, Rumunsko – † 6. marca 1705, Trnava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 26. októbra 1689 v Košiciach, kde absolvoval aj noviciát (1689-1690). V nasledujúcom roku vypomáhal pri výchove mládeže v kolégiu v Leobene (1691). Filozofiu študoval na univerzite vo Viedni (1693-1695). Ako magister vyučoval gramatiku a humanitné predmety v Trnave (1696-1697) a v Košiciach (1698-1699). Teológiu študoval na univerzite v Trnave (1700-1701) a vo Viedni (1702-1703). Získal doktorát filozofie aj teológie. Tretiu probáciu si robil v Rábe (1704). Posledný rok života pôsobil na Trnavskej univerzite ako profesor etiky a špirituál. Keď Rákociho vojsko v r. 1704 zaujalo mesto, ochorel na mor.
Bol popredným kazateľom v slovenskom, maďarskom i nemeckom jazyku, všestranným vzdelancom, spolupracovníkom M. Sentivániho.
Je autorom filozoficko-teologických prác.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 557; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942561Hidi, Gregor, SJParaclitus aflictorum Spiritus, hoc est solationum fontes1698
942562Hidi, Gregor, SJPhilosophi christiani effigies1699
942563Hidi, Gregor, SJCelebriorum Hungariae Urbium Celebriora1701
1031762Hidi, Gregor, SJCelebriorum Hungariae Urbium Celebriora1702