logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHičolt, Pavol, SJ

Iné mená:

Hicsoldt, Hitsold, Hiczold, Hičolt, Pavol

Tituly:

PhDr., univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 21. januára 1701, Zamarovce, okr. Trenčín – † 18. februára 1752, Košice

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Dňa 9. októbra 1719 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v Komárne, kde aj absolvoval noviciát v rokoch 1720-1721. Rok vypomáhal pri výučbe žiakov v prešovskom kolégiu, na univerzite v Trnave študoval filozofiu, potom od r. 1728 vyučoval na tamojšom kolégiu gramatiku a poetiku a v rokoch 1730-1432 študoval teológiu. Potom vyučoval poetiku a etiku. V Štajerskom Hradci si v r. 1733 doplnil štúdium cirkevného práva, získal doktorát filozofie. Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici v r. 1734.
Jeden rok pôsobil ako misionár v Košiciach a v Bratislave (1735), potom sa stal profesorom filozofie v Trnave (1736), profesorom filozofie, kánonického práva, apologetiky na univerzite v Košiciach (1736-1742), misionárom a kazateľom v Bratislave (1743-1746), rektorom rehoľného domu a prefektom školy v Užhorode (1747-1749), napokon riaditeľom konviktu v Košiciach (1750-1752). Od r. 1737 profes so štyrmi sľubmi.
Bol autorom filozoficko-teologických a historických prác.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 557.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942555Hičolt, Pavol, SJVetus Hungarorum in magnam dominam Pietas sub poetico schemate restituta1728
942556Hičolt, Pavol, SJOrbis universi de intemerato Virginis ortu consensus1730
942557Hičolt, Pavol, SJPanegyricus d. Ivoni dictus1730
942558Hičolt, Pavol, SJFragmenta Ungaricae historiae ad a. Christi 16631738
942559Hičolt, Pavol, SJTriumphi laureati d. Joannis Francisci regis1738
942560Hičolt, Pavol, SJAristoteles redivivus Romano catholicus1739