logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHeveneši, Gabriel, SJ

Iné mená:

Hevenesi, Heveneši, Gabriel

Tituly:

PhDr., ThDr., provinciál, univerzitný profesor, historik, filozof

Životopisné dáta:

* 24. marca 1656, Vásárosmiske, Maďarsko – † 11. marca 1715, Viedeň

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 23. októbra 1671 v Šoproni, noviciát si robil v rokoch 1672-1673 v Leobene, jeden rok vyučoval gramatiku na gymnáziu v Rábe, potom rok humanitné predmety v Trnave. V rokoch 1675-1677 študoval filozofiu na Viedenskej univerzite, ako magister vyučoval gramatiku a humanitné predmety v kolégiu v Rábe (1678-1681). Teológiu študoval na univerzite v Štajerskom Hradci (1682-1685), získal doktorát filozofie a teológie. Tretiu probáciu si robil v Judenburgu (1686). Ako profesor etiky a filozofie pôsobil na Viedenskej univerzite v rokoch 1687-1690, v rokoch 1689-1691 bol dekanom filozofickej fakulty v Trnave, od r. 1691 profesorom kontroverzistiky v Štajerskom Hradci. V rokoch 1692-1715 prednášal na Viedenskej univerzite kazuistiku a apologetiku, stal sa dekanom filozofickej fakulty, v r. 1700 a v rokoch 1703-1706 rektorom kolégia, magistrom novicov, riaditeľom Pázmanea a provinciálom rakúskej provincie. Od r. 1689 profes so štyrmi sľubmi.
Patril medzi najaktívnejších a najplodnejších členov rehole vo vtedajšej rakúskej provincii, bol blízkym spolupracovníkom a poradcom ostrihomského arcibiskupa kardinála Leopolda Koloniča. Zozbieral 140 veľkých zväzkov materiálu, prevažne zo 16. a 17. storočia, najmä o cirkevných dejinách. Stali sa súčasťou univerzitnej knižnice v Trnave, neskôr prešli do Budína. Pod jeho vedením sa vytvorilo stredisko historicko-topografických prác. Jemu sa pripisuje aj autorstvo prvého zemepisného atlasu Uhorska.
Jeho rozsiahla filozofická, etická a náboženská tvorba mala slúžiť predovšetkým rekatolizačným cieľom. Niektoré jeho práce vychádzali v prekladoch do viacerých jazykov, ďalšie vyšli až po jeho smrti. Diela Elogia defunctorum S. J. provinciae Austriacae ab anno 1616 ad 1700 (Nápisy zomrelých členov Spoločnosti Ježišovej z rakúskej provincie od r. 1616 do 1700) a Index topographicus in Bibliothecam S. J. scriptorum P. Nathan. Sotweli, exhibens loca impressorum librorum zostali v rukopise.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 555-556. Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 327.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942480Heveneši, Gabriel, SJSuccus prudentiae sive discursus ethici, e Senecae Cordubensis philosophi operibus collecti1680
942483Heveneši, Gabriel, SJUrbis Vienensis propugnatorum laudes1684
942484Heveneši, Gabriel, SJDiarium adolescentis studiosi1684
942485Heveneši, Gabriel, SJCalendarium Marianum e victoriis contra gentiles1685
942486Heveneši, Gabriel, SJStyriae ducum memoria ab Ottocaro usque ad Leopoldum1685
942487Heveneši, Gabriel, SJAucupium Innocentiae contra stygium aucupem exemplo juvenis Landelini1685
942490Heveneši, Gabriel, SJAucupium innocentiae Austriacorum imperatorum1686
942492Heveneši, Gabriel, SJRegula regum amor et timor1688
942493Heveneši, Gabriel, SJAtlas parvus Hungariae seu Geographica Hungariae in 40 tabellas divisae descriptio1689
1063217Heveneši, Gabriel, SJSpeculum Innocentiae1690
942481Heveneši, Gabriel, SJSuccus prudentiae sive discursus ethici, e Senecae Cordubensis philosophi operibus collecti1690
942494Heveneši, Gabriel, SJPhilosophia polemica seu theses philosophiae questionibus de re bellica distinctae1690
942495Heveneši, Gabriel, SJPlacita philosophica quaestionibus evicis politicis et symbolis illustrata1690
942496Heveneši, Gabriel, SJPhilosophia sacra seu Quaestiones philosophicae occasione textuum S. Scripturae deductae1690
942499Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata1690
942500Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21690
942506Heveneši, Gabriel, SJVita S. Francisci Xaverii, Ind. et Jap. Apostoli1690
942507Heveneši, Gabriel, SJS. Ephebus seu s. Aloysius Gonzaga S.J.1690
942508Heveneši, Gabriel, SJAcademicus Vienensis seu B. Stanislaus Kostka Soc. Jesu1690
942509Heveneši, Gabriel, SJAmores Josephini...1692
942510Heveneši, Gabriel, SJUngaricae sanctitatis indicia1692
942511Heveneši, Gabriel, SJLaurea philosophica1692
942512Heveneši, Gabriel, SJVita B. Stanislai Kostka cum 48 iconibus1693
942513Heveneši, Gabriel, SJFlores Indici sive documenta ex aureis S. Indiarum apostoli Fr. Xaverii S.J.1694
942514Heveneši, Gabriel, SJArs bonae mortis1695
1031737Heveneši, Gabriel, SJFructus Indici1696
942482Heveneši, Gabriel, SJSuccus prudentiae sive discursus ethici, e Senecae Cordubensis philosophi operibus collecti1701
942515Heveneši, Gabriel, SJScintillae Ignatianae1705
1031743Heveneši, Gabriel, SJCura habituati1705?
942516Heveneši, Gabriel, SJCalendarium eucharisticum1708
942517Heveneši, Gabriel, SJCalendarium eucharisticum1709
942519Heveneši, Gabriel, SJCura salutis1709
942522Heveneši, Gabriel, SJAlphabetum angelicum1709
942520Heveneši, Gabriel, SJCura salutis1712
942524Heveneši, Gabriel, SJQuadragesima Christo patienti sacra1713
1031739Heveneši, Gabriel, SJFructus Indici1714
1031746Heveneši, Gabriel, SJEphemerides piarum ephemeridum... Pars 21714
942521Heveneši, Gabriel, SJCura salutis1714
942525Heveneši, Gabriel, SJQuadragesima Christo patienti sacra1714
942526Heveneši, Gabriel, SJFlores quotidiani1714
942527Heveneši, Gabriel, SJEphemerides piarum ephemeridum... Pars 11714
942479Heveneši, Gabriel, SJElogia defunctorum S. J. provinciae Austriacae ab anno 1616 ad 17001714?
942518Heveneši, Gabriel, SJCalendarium eucharisticum1715
1031744Heveneši, Gabriel, SJCura salutis1716
942488Heveneši, Gabriel, SJAucupium Innocentiae contra stygium aucupem exemplo juvenis Landelini1716
942523Heveneši, Gabriel, SJAlphabetum angelicum1716
1031747Heveneši, Gabriel, SJCura Innocentiae in primo flore servandae1717
942501Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21717
1031745Heveneši, Gabriel, SJQuadragesima Christo patienti sacra1718
1031740Heveneši, Gabriel, SJFructus Indici1720
1031741Heveneši, Gabriel, SJCalendarium eucharisticum1721
942502Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21726
942503Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21727
942504Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21728
942491Heveneši, Gabriel, SJAucupium innocentiae Austriacorum imperatorum1729
942489Heveneši, Gabriel, SJAucupium Innocentiae contra stygium aucupem exemplo juvenis Landelini1732
942505Heveneši, Gabriel, SJMeteora rationibus ex experimentis physicis illustrata 1-21732
942528Heveneši, Gabriel, SJArbor vitae1737
1031742Heveneši, Gabriel, SJCalendarium eucharisticum1739-1740
1031738Heveneši, Gabriel, SJFructus Indici1747
942497Heveneši, Gabriel, SJPhilosophia sacra seu Quaestiones philosophicae occasione textuum S. Scripturae deductae1748
942498Heveneši, Gabriel, SJPhilosophia sacra seu Quaestiones philosophicae occasione textuum S. Scripturae deductae1749
942529Heveneši, Gabriel, SJDies beatae aeternitatis1758
1031748Heveneši, Gabriel, SJMemoriale Gabrieli Hevenesii S. Congregationi Inquisitionis cum Epistola Cardinalis oblatum... 1885
1040309Heveneši, Gabriel, SJIskry svätého Ignáca2017