logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHerodek, Štefan

Tituly:

historik

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1892, Prievidza – † 6. novembra 1954, Červený Kameň, okr. Ilava

Životopis:

Študoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, neskôr v Nitre, kde absolvoval aj štúdium teológie. Po vysviacke 28. februára 1915 pôsobil ako kaplán v Drietome a Ilave, r. 1917 sa stal kaplánom v Nitre. V rokoch 1919-1920 účinkoval ako kaplán v Bošáci, Košeci a Hornej Súči, r. 1920 v Nemšovej, v rokoch 1924-1927 v Považskej Bystrici a v Domaniži. V r. 1927 ho vymenovali za farára v Červenom Kameni. Politicky sa na miestnej úrovni angažoval v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
Príležitostne skladal menšie hudobné diela, no ťažiskom jeho práce bola história a náboženská literatúra. Je autorom Misijnej hymny, ktorú zhudobnil J. Rosinský. Napísal Ikonomický katechizmus pre prvoprijímajúcich veriacich, Katechizmus pre piaty ročník a prvú triedu meštianskych a prvú triedu stredných škôl a dielo Ľudová monografia 600-ročného Červeného Kameňa. Prispieval do Duchovného pastiera a Ročnice misijného spolku na Slovensku.

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 113; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 133.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049538Herodek, ŠtefanIkonomický katechizmus pre prvoprí[ji]majúcich a všeobecne pre častoprímajúcich veriacich1924
479395Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.1943
942476Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl1944
911423Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl1945
911425Herodek, ŠtefanĽudová monografia 600-ročného Červeného Kameňa 1354-19541948