logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHerodek, Anton

Tituly:

historik, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 7. februára 1872, Soba – † 7. novembra 1951, Eliášovce, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Budapešti. Kňazskú vysviacku prijal 10. marca 1895 v Ostrihome.
V pastorácii pôsobil na viacerých miestach Ostrihomského arcibiskupstva, neskôr Trnavskej apoštolskej administratúry. V rokoch 1895-1897 bol kaplánom vo Veľkom Kýre a v Mostovej Kerti. V r. 1897 získal titul doktora kanonického práva a o rok neskôr ho vymenovali za farára do obce Eperješ (Jahodná). V rokoch 1911-1932 pôsobil ako dekan-farár vo Farkašde (Vlčany). V r. 1932 sa stal farárom v Ebede, dnes Obid, súčasť Štúrova. Ako historik sa zameral najmä na výskum 15. storočia a problém husitov. K tejto téme zozbieral rozsiahly materiál.
Písal príležitostné články do náboženských novín, časopisov a kalendárov (napr. Topografická obchôdzka Slovenskom po staropohanských stopách, Ročnica Misijného spolku na Slovensku, 1944, s. 159-163).

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 113; Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae Tyrnaviensis. Trnava 1948, s. 338.