logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHemtner, Florián, SchP

Iné mená:

Hemptner, Florián, rodné meno Michal

Tituly:

PhDr., stredoškolský pedagóg, prírodovedec

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1757, Svätý Jur, okr. Pezinok – † 21. júna 1819, Bratislava

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 5. novembra 1774 v Prievidzi. Rehoľné sľuby zložil 27. marca 1783 v Nitre. V rokoch 1777-1780 učil gramatiku v Banskej Štiavnici, v rokoch 1781-1782 študoval filozofiu v Budíne a Pešti. Štúdiá ukončil doktorátom filozofie r. 1782. Teológiu absolvoval v rokoch 1783-1784 v Nitre, v r. 1785 v Budíne a v r. 1786 v Jágri. Za kňaza ho vysvätili 11. apríla 1783.
V rokoch 1787-1791 na gymnáziu v Kőszegu. V Pešti vyučoval v rokoch 1792-1795 gramatiku. V Segedíne bol v rokoch 1796-1804 profesorom fyziky aj vicerektorom rehoľného domu. V r. 1805 pôsobil v Magyaróvári ako vicerektor a riaditeľ gymnázia, podobne v r. 1806 v Banskej Štiavnici. V r. 1807 po požiari kolégia v Banskej Štiavnici ho pričlenili do rehoľného domu v Nitre. V r. 1808 sa stal gymnaziálnym kazateľom, v rokoch 1809-1816 vykonával túto službu aj pre akademickú mládež v Bratislave. V rokoch 1817-1819 bol prodirektorom Akadémie v Bratislave, zároveň spovedníkom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.
Tlačou vydal svoje prednášky z fyziky. V rukopise zostali štvorzväzkové teologické spisy, zachované v rehoľnej knižnici v Budapešti.

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 148; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 316.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031601Hemtner, Florián, SchPScripta theologica 1-41795
942416Hemtner, Florián, SchPPraepositiones ex physica primo semestri explanata1802