logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHell, Maximilián, SJ

Iné mená:

Holi, Hell, Maximilián

Tituly:

univerzitný profesor, matematik, astronóm

Životopisné dáta:

* 15. mája 1720, Štiavnické Bane, okr. Banská Štiavnica – † 14. apríla 1792, Viedeň

Životopis:

Pochádzal z mnohodetnej rodiny, mal 22 súrodencov. Nižšie gymnázium navštevoval v Banskej Bystrici, kde 18. októbra 1738 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si konal v Trenčíne v rokoch 1739-1740. Filozofiu, matematiku a históriu študoval na univerzite vo Viedni (1741-1745), ako magister filozofie vyučoval latinský a grécky jazyk, dejepis a zemepis na gymnáziu v Levoči (1746-1747), tam potom vyštudoval i teológiu (1748-1751) a získal doktorát filozofie. Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici (1752).
V rokoch 1752-1755 prednášal matematiku a fyziku na kolégiu v Kluži, od r. 1756 pôsobil ako riaditeľ univerzitného observatória, dvorský astronóm a matematik, profesor mechaniky na univerzite vo Viedni. Na Viedenskej univerzite spoluzakladal múzeum experimentálnej fyziky, kde uložil svoju zbierku hodín, meracích prístrojov a modely banských strojov. Počas štúdia sa zaoberal najmä astronómiou, neskôr v Levoči aj banským meračstvom. Preložil banské právo z nemčiny do latinčiny. V rokoch 1751-1752 vypracoval plány na výstavbu zariadenie univerzitného observatória v Trnave, v Kluži zriadil nové kolégium a vybudoval hvezdáreň. Univerzitné observatórium vo Viedni sa pod jeho vedením stalo centrom prírodovedného bádania v celej habsburskej monarchii.
V rokoch 1757-1793 vydával ročenky Ephemerides Astronomicae (Astronomický denník), ktoré obsahovali údaje o rozložení nebeských telies, matematické výpočty, výsledky astronomických pozorovaní aj zo zahraničných hvezdární. Zaoberal sa i meteorologickými pozorovaniami a vydávaním kalendárov. Nemalý význam mali jeho pozorovania prechodu Venuše pred slnečným diskom. Prechod r. 1761 pozoroval vo Viedni, na jeho základe vyvrátil názor o existencii satelitu Venuše.
Na pozorovanie druhého prechodu 3. júna 1769 ho pozval dánsky kráľ Kristián VII. na ostrov Vardő za polárnym kruhom. Na základe pozorovania vypočítal paralaxu Slnka (8'82") a podľa nej vzdialenosť Zeme od Slnka. Počas cesty za polárny kruh robil aj meteorologické a geomagnetické pozorovania, merania geografických súradníc miest, výšok vrchov, spádov riek, astronomickej refrakcie v polárnych podmienkach, výskum životných podmienok obyvateľov, možnosti využitia rybolovu atď. Osobitne sa venoval štúdiu polárnej žiary.
Neskôr sa zaoberal aj stavbou a zariaďovaním hvezdární v Budíne a v Jágri, kde vybudoval knižnicu s početnými dielami z odboru astronómie. V r. 1775 vypracoval návrh na založenie Ríšskej akadémie vied vo Viedni. Vystupoval v polemike o liečení pomocou magnetizmu, vypracoval historickú mapu Uhorska podľa Anonymovej kroniky.
Bol popredným astronómom a vedcom 18. storočia, autorom kníh a rukopisných prác z matematiky, fyziky, najmä astronómie. Stal sa dopisujúcim členom Dánskej akadémie vied v Kodani, Kráľovskej spoločnosti vied v Paríži a v Londýne, členom Akadémie vied v Štokholme, Trondheime, Göttingene a Inštitútu vied v Bologni. V r. 1790 ho vyznamenali anglickým radom Royal Society.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 539. Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 313-314.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942385Hell, Maximilián, SJElementa algebrae Joannis Crivelli magis illustrata et novis demonstrationibus et problematibus aucta1745
942386Hell, Maximilián, SJAdiumentum memoriae manuale chronologico-genealogico-historicum1750
942387Hell, Maximilián, SJCompendia varia praxesque omnium operationum arithmeticarum1755
942388Hell, Maximilián, SJElementa mathematicae naturalis philosophiae ancillantia ad praefixam in scholis normam concinnata I.1755
942390Hell, Maximilián, SJExercitationum mathematicarum 1-31755
942392Hell, Maximilián, SJKurzer Unterricht der Oster-Feyer für den ungelehrten gemeinen Mann samt der gründlicher Wiederlegung einer Schrift1760
942389Hell, Maximilián, SJElementa mathematicae naturalis philosophiae ancillantia ad praefixam in scholis normam concinnata II.1761
942393Hell, Maximilián, SJAnleitung zum nützlichen Gebrauch der künstlichen Stahlmagneten1762
942394Hell, Maximilián, SJIntroductio ad utilem usum magnetis ex calybe1762
942395Hell, Maximilián, SJTransitus Veneris per discum Solis anni 17611762
942396Hell, Maximilián, SJTabulae lunares ad meridianum Parisinum Tob. Mayer1763
942397Hell, Maximilián, SJTabulae planetarum Saturni, Jovis, Martis, Veneris et Mercurii1764
942398Hell, Maximilián, SJDe satellite Veneris1765
942399Hell, Maximilián, SJElogium rustici Tyrolensis celeberrimi Petri Anichii1766
942391Hell, Maximilián, SJDissertatio complectens calculos accuratissimos transitus Veneris per discum in tertiam Junii 1769 praedicti1770
942400Hell, Maximilián, SJObservatio transitus Veneris ante discum Solis die 3. Junii anno 1769. Wardoehusii1770
942401Hell, Maximilián, SJExpeditio litteraria adpolum articum1771
942402Hell, Maximilián, SJDe paralaxi solis ex observationibus transitus Veneris 17691772
942403Hell, Maximilián, SJMethodus astronomica, sine usu quadrantis... in gradus circuli divisi...1774
942404Hell, Maximilián, SJMaximilian Hell’s Schreiben über die allhier entdeckte Magnetenkur, an einen seiner Freunde1775
942405Hell, Maximilián, SJUnpartheischer Bericht der allhier gemachten Entdeckungen der künstlichen Stahlmagneten in verschiedenen Nervenkrankheiten1775
942406Hell, Maximilián, SJErklärung über das zweite Schreiben Herrn D. Messmers die Magnetkur betreffend an das Publikum1775
942407Hell, Maximilián, SJMonumenta aere perenniora, inter astra ponenda1789
942408Hell, Maximilián, SJBeiträge zur praktischen Astronomie, in verschiedenen Beobachtungen 11791
942409Hell, Maximilián, SJBeiträge zur praktischen Astronomie, in verschiedenen Beobachtungen 21792
942410Hell, Maximilián, SJBeiträge zur praktischen Astronomie, in verschiedenen Beobachtungen 31793
942411Hell, Maximilián, SJBeiträge zur praktischen Astronomie, in verschiedenen Beobachtungen 41794
942412Hell, Maximilián, SJTabula geographica Ungariae veteris1801
852710Hell, Maximilián, SJMaximilián Hell1992