logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHeiller, Karol

Iné mená:

Heiller Carolus. Hailer, Heiler, Heiller, Karol

Tituly:

biskup bidujský, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 11. februára 1811, Bratislava – † 24. marca 1889, Bratislava

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Bratislave, filozofické a teologické v Trnave. Za kňaza ho vysvätili 25. februára 1834. Ako kaplán pôsobil deväť mesiacov v Nových Košariskách. Päť rokov bol kazateľom v Bratislave v kostole Najsv. Spasiteľa, potom prešiel za kazateľa do dómu sv. Martina. Od 17. júla 1849 sa stal bratislavským mestským farárom a kanonikom. Bol opátom Opátstva sv. Juraja vojaka a mučeníka de Gottál, v kapitule bol povýšený až na lektora. 21. marca 1880 bol povýšený na titulárneho biskupa bidujského. Pri príležitosti sekundícií bol v r. 1884 dekorovaný rytierskym Radom železnej koruny II. triedy.
Okrem diela Glaube, Hoffnung und Liebe vydal tlačou 8 príležitostných kázní. Bez udania roku je len kázeň na výročný deň pokánia pri príležitosti spomienky na pustošivý požiar, ktorý zúril v Bratislave 18. júla 1800.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 310.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942375Heiller, KarolDas Vater Unser in sieben Fastenpredigten1841
942376Heiller, KarolGlaube, Hoffnung und Liebe1849
942377Heiller, KarolWallfahrts-Predigt bei Gelegenheit der Pressburger Votiv-Procession nach dem Gnadenorte Maria-Zell, daselbst gehalten am 21. August 1850...1850
942378Heiller, KarolPredigt gehalten am Sylvester-Abend des J. 1850. im Dome zu St-Martin1851
942379Heiller, KarolZwei Fastenpredigten zu Weihnacht und am Jahresschlusse gehalten im Dome zu St. Martin1852
942380Heiller, KarolWallfahrtsbuch zum Gebrauche der frommen Pilger nach Maria-Zell in Steiermark1852
942382Heiller, KarolPredigt zur zweihundertjährigen Jubelwallfahrt der kath. Pressburger Gemeinde nach dem Gnadenorte Maria-Zell.1852
942383Heiller, KarolPredigten an den sechs Sonntagen der heiligen Fastenzeit im J. 1851. geh. im Dome zu St. Martin.1852
942384Heiller, KarolBild des katholischen Priesters in seiner Wirksamkeit als Seelsorger.1853
942381Heiller, KarolWallfahrtsbuch zum Gebrauche der frommen Pilger nach Maria-Zell in Steiermark1858

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042830Turóci, ŽigmundCarmen onomasticon 1859