logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHedi, Jozef, SJ

Iné mená:

Hegyi, Hedi, Jozef

Tituly:

univerzitný profesor, prírodovedec

Životopisné dáta:

* 20. septembra 1723, Košice – † 6. augusta 1780, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 17. októbra 1738 v Košiciach, noviciát si robil v Trenčíne v rokoch 1739-1740. Rok vypomáhal pri výchove mládeže v Skalici (1741), filozofiu študoval na univerzite v Trnave (1742-1744). V ďalších rokoch vyučoval ako magister gramatiku a rétoriku v Päťkostolí (1745), Rijeke (1746), Jágri (1747) a v Budíne (1748). Teológiu študoval na univerzite vo Viedni (1749-1752), v nasledujúcom roku pôsobil v Stoličnom Belehrade ako kazateľ, riaditeľ školy a katechéta (1753). Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici (1754). Získal doktorát teológie.
Pôsobil ako profesor teológie v Rábe (1755-1756), ako profesor filozofie v Košiciach (1757-1758), ako profesor filozofie, kánonického práva, Svätého písma a teológie v Trnave (1759-1768), v Budíne ako riaditeľ knižnice (1769-1770), v Päťkostolí ako rektor kolégia, prokurátor a knihovník (1771-1773). Od r. 1757 profes so štyrmi sľubmi.
Je autorom teologickej práce Assertiones ex universa theologia (Výpovede z celej teológie, Trnava 1765).

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 531.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942371Hedi, Jozef, SJAssertiones ex universa theologia1765