logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHavran, Ignác

Tituly:

biblický teológ, vysokoškolský pedagóg

Životopisné dáta:

* 25. januára 1913, Rybník, okr. Levice – † 7. novembra 1984, Hlohovec, poch. v rodisku

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v rokoch 1934-1936 na bohosloveckom učilišti v Trnave a v rokoch 1936-1939 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili v Bratislave 29. júna 1939.
Pôsobil ako kaplán (1939) i ako administrátor (1940) v Tekovskej Novej Vsi, duchovný správca v nemocnici a profesor náboženstva v Topoľčanoch, od r. 1942 bol správcom farnosti a od r.1946 profesorom náboženstva v Banskej Štiavnici. V rokoch 1951-1954 bol školským dekanom v Stupave a r.1955 správcom farnosti v Hlohovci.
V r. 1957 obhájil na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave dizertačnú prácu s biblickým námetom Psychiatrické a psychopatické posudzovanie Ježiša novou negatívnou kritikou. V r. 1968 absolvoval študijnú cestu po talianskych univerzitách. V tom istom roku sa stal docentom na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r.1972 musel v rámci normalizačnej politiky uvoľniť miesto docenta pedagogiky a katechetiky A. Horákoví. Zomrel náhle v Hlohovci.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 465.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943306Havran, IgnácPsychiatrické a psychopatické posudzovanie Ježiša novou negatívnou kritikou1957