logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHávor, Ján Baptista, SJ

Tituly:

pedagóg, kazateľ

Životopisné dáta:

* 25. novembra 1708, Széczény, Novohradská župa – † 28. októbra 1773, Košice

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 15. októbra 1723 v Trnave, kde si robil aj noviciát (1724-1725). V r. 1726 vypomáhal pri výchove mládeže v Leobene, filozofiu študoval na univerzite v Trnave (1727-1729), ako magister vyučoval gramatiku v kolégiu v Jágri (1730). Teológiu vyštudoval v Trnave, dosiahol doktorát filozofie a teológie.
Potom pôsobil ako profesor na gymnáziách, v rokoch 1739-1749 prednášal filozofiu a teológiu na univerzite v Trnave a stal sa dekanom jej teologickej fakulty, r. 1749 rektorom kolégia v Košiciach, r. 1757 v Päťkostolí, neskôr v Skalici. Bol riaditeľom seminára v Trnave (1761), prefektom školy v Rábe (1762-1763), hospodárom rehoľného domu v Trenčíne (1764-1765), rektorom kolégia v Skalici (1766-1768) a riaditeľom akademickej tlačiarne v Košiciach (1769-1773). Od r. 1742 profes so štyrmi slávnostnými sľubmi.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 525;

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942356Hávor, Ján Baptista, SJDe vera nobilitate liber 1-21741
1031465Hávor, Ján Baptista, SJEpitomae Historiae Byzantinae1741
942360Hávor, Ján Baptista, SJTractatus de incarnatione1746
942361Hávor, Ján Baptista, SJDe Deo uno et trino1748
942357Hávor, Ján Baptista, SJDum sub Munificis auspiciis1749
942358Hávor, Ján Baptista, SJPanegyricus divo Ignatio dictus1749
942359Hávor, Ján Baptista, SJDum sub magnificis auspiciis admodum rev. domini1749