logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHavlíček, Vincent Ján

Iné mená:

Havlicsek Vincentius. J. Vincent, Havlíček, Vincenc Ján

Tituly:

náboženský spisovateľ, prekladateľ, redaktor

Životopisné dáta:

* 26. (29). apríla 1845, Oščadnica, okr. Čadca – † 22. februára 1922, Budapešť

Životopis:

Pochádzal z rodiny hájnika. Šesť tried gymnázia absolvoval v Nitre, dve triedy v Trnave. V r. 1869 ukončil štúdium teológie v Ostrihome, 25. júla 1869 ho vysvätili za kňaza. Primície mal v Makove.
V rokoch 1869-1873 bol kaplánom v Komjaticiach, v r. 1873 v Bratislave v kostole sv. Martina, od 26. októbra do februára 1874 bol správcom farnosti vo Svätom Michale nad Žitavou, a opäť bol kaplánom v Bratislave. V rokoch 1886-1889 pôsobil v bratislavskej nemocnici. V rokoch 1899-1909 bol farárom v Blumentále, v terajšej farnosti Bratislava - Nové mesto, zároveň pôsobil ako katechéta v Budapešti. Ako bratislavský farár sa angažoval v Zichyho Ľudovej strane, dopustil sa však finančných prechmatov, za čo ho disciplinárne stíhali. Preto sa utiahol do Budapešti, kde sa jeho národné povedomie otupilo. Počas štúdií v Ostrihome účinkoval v Slovenskej literárnej škole a bol tam podpredsedom Slovenskej študentskej spoločnosti.
Ako komjatický kaplán vydával v rokoch 1869-1872 kazateľský časopis Slovenský Sion, vychádzajúci v Skalici, okolo ktorého združil viacero národne uvedomelých slovenských kňazov, ako F. V. Sasinek, J. Záborský, J. Slotta, J. Plošic, B. Lachmann, F. R. Osvald a ďalší; v ňom uverejňoval svoje kázne. Prispieval aj do Katolíckych novín a Slovenského obrázkového kalendára (1864-1872). Podporoval vydávanie diel iných autorov (J. Bielek, J. Plech, F. R. Osvald). Spolu s M. Kollárom a A. Truchlým spracoval pre Spolok sv. Vojtecha súbor náboženských legiend pod názvom Legenda čili Čítanie o Svätých a Vyvolených Božích. Jeho náboženské práce a kázne: Sobáš na pol kola, inak Civilne manželstvo (1868); Rozvrhy ku kázňam na nedele a sviatky katolíckeho cirkevného roku (Slovenský Sion, r. 1, 1869); Zlatnica, poučná a zábavná rozprávka (Skalica 1870). Zborník: Malý gratulant (Skalica 1872).
Prekladal z francúzštiny: Hunolt, F.: Pane, varuj nás, hynieme I-IV (Skalica 1871-1883); Décharbe, J.: Výklad katolíckeho katechizmu (Skalica 1870); Lacordaire, J.B.H.: Posvätné reči (Skalica 1869); z taliančiny: Pellico, S.: V mojom väzení (Skalica 1870); Zschocke, H.: Zlatnica (Skalica 1880).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Katolícke noviny, r.93, 1978, č. 18; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 300; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031453Havlíček, Vincent JánKto pán vo škole či farar a či pan Slúžny?1869
1031454Havlíček, Vincent JánRozbory ku kázňam na nedele a sviatky, katolického cirkevného roku1870
1031455Havlíček, Vincent JánSbornik kázní nedelnich... 1871
1031456Havlíček, Vincent JánMalý gratulant1871
476637Havlíček, Vincent JánLegenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I.1879
476635Havlíček, Vincent JánLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.1880

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031461Lacordaire, J. B. H.Posvätné reči1869
1031460Décharb, J.Výklad katolíckeho katechizmu1870
1031457Hunolt, FrankPane ratuj nás hynieme 11871
1031458Hunolt, FrankPane ratuj nás hynieme 31880
1031463Zschokke, Heinrich,1771-1848Zlatnica, welmi poučná a zábawná rozpráwka, ktorú zpisau púwodne Henrik Zschokke /1880
1031459Hunolt, FrankPane ratuj nás hynieme 41883

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
876444Truchlý, AndrejLegenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích IV.1907

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1025966Havlíček, Vincent JánSlovenský Sion r. I. (1869)1869
1025967Havlíček, Vincent JánSlovenský Sion r. II. (1870)1870
1025968Havlíček, Vincent JánSlovenský Sion r. III. (1871)1871
1025969Havlíček, Vincent JánSlovenský Sion r. IV. (1872)1872