logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHaško, Ladislav od sv. Štefana kráľa, SchP

Iné mená:

Hasskó, Haskó, Haško Ladislav od sv. Štefana kráľa, SchP

Tituly:

profesor, básnik

Životopisné dáta:

* 27. apríla 1778, Nitra – † 16. novembra 1844, Krupina

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 28. septembra 1800 v Prievidzi. Rehoľné sľuby zložil 1. júla 1802 v Magyaróvári.
Za kňaza ho vysvätili 27. novembra 1802. V rokoch 1803-1804 pokračoval v Nitre v teologických štúdiách. Ako piarista pôsobil na piaristických školách. V Prievidzi vyučoval v najnižších triedach gymnázia (1801). V Kőszegu bol učiteľom gramatiky. V Prievidzi pomáhal pri formácii novicov (1805). V Podolínci vyučoval maďarčinu (1806-1808). V Sabinove pôsobil v rokoch 1809-1811 ako učiteľ maďarčiny a humanitných predmetov, podobne na gymnáziu v Nagy Károlyi (1812) a v Nitre (1813-1818). V Trenčíne pomáhal pri formácii novicov (1819-1826). Vo Vacove bol profesorom humanitných tried gymnázia (1827-1829). V Prievidzi pôsobil ako rektor rehoľného domu a riaditeľ školy (1830-1832). V Krupine (1833) a v Leviciach vykonával funkciu vicerektora rehoľného domu a náhradného učiteľa gymnázia. Od r. 1838 až do smrti účinkoval v Krupine ako špirituál rehoľného domu.
Okrem pedagogickej činnosti sa venoval aj písaniu príležitostných básní. Z jeho tvorby tlačou vyšla: Carmen, quo Adm. Rev. Dnum Stephanum Hasko emeritum parochum Mocsonokiensem, dum sacrum presbyteratus sui jubilaeum recoleret, celebravit (Báseň venovaná dôstojnému pánovi Štefanovi Haškovi, emeritnému farárovi..., pri príležitosti jeho kňazského jubilea, Trenčín 1824).

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 144; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 137; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987. s. 292-293; Belás, L.: Významné osobnosti Nitry. Nitra 1998, s. 171; Katolícke noviny, r. 65, 1950, č. 16, s. 5; Tamtiež, r. 68, 1953, č. 17, s. 4.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942326Haško, Ladislav od sv. Štefana kráľa, SchPCarmen meritis, et honoribus cels. dni s. r. i. principis Innocentii ab Odescalchi, Syrmii, Bracciani, ac ceritum ducis, comitis de Rocconfredo...1822
942327Haško, Ladislav od sv. Štefana kráľa, SchPCarmen, quo adm. rev. dnum Stephanum Haskó emeritum parochum Mocsonokiensem, dum sacrum presbiteratus sui jubilaeum recoleret, celebravit1824

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040638Pinceg, Dominik, SchPOde rev. atque eximio patri Ladislao Hasko 1831