logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHardoň, John A., SJ

Iné mená:

Hardon, John A.

Tituly:

pedagóg, teológ, spisovateľ

Životopisné dáta:

* 18. júna 1914, Midland, PA, USA – † 30. decembra 2000, Clarkston, MI, USA

Životopis:

Syn slovenských prisťahovalcov do Ameriky. Základnú a strednú školu absolvoval v rodnom meste, vysokoškolské štúdium na Univerzite Johna Carrolla v Clevelande, OH, kde v r. 1938 získal titul bakalára. V r. 1935 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a prvé sľuby skladal r. 1938.
V štúdiách pokračoval na Loyola University of Chicago a r. 1941 promoval ako magister. Vyučoval na jezuitských učilištiach St.Francis Xavier High School, Cincinnati, OH (do r. 1943), University of Detroit High School, Detroit, MI (1943-1944), University of Detroit, MI (1945-1948), Univerzite Johna Carrolla, Cleveland, OH (1949). Za kňaza ho vysvätili 18. júna 1947. V r. 1949 odišiel do Ríma, kde študoval na Gregoriánskej univerzite a po celý Svätý rok 1950 pracoval vo Vatikánskom rozhlase. V r. 1951 bol promovaný na doktora posvätnej teológie. Jeho doktorská dizertácia A Comparative Study of Bellarmine's Doctrine on the Relation of Sincere NonCatholics to Catholic Church (Porovnávacia štúdia učenia sv. R. Bellarmina o vzťahoch úprimných nekatolíkov ku katolíckej Cirkvi) vyšla aj knižne (Rím 1951).
Po návrate do USA pôsobil ako profesor fundamentálnej teológie a dogmatiky na West Baden College (1951-1962), ako profesor filozofie na West Michigan University, Kalamazoo, MI (1962-1967) a ako hosťujúci profesor systematickej teológie na Bellarmine School of Theology, Louisville, KY. V r. 1968-1972 bol profesorom porovnávacej religionistiky na Ottawa University v Kanade, v r.1972 robil vedecký výskum na Jesuit School of Theology, Chicago, IL a od r. 1974 až do odchodu na odpočinok pôsobil ako profesor a vedecký pracovník v Ústave výskumu katolíckej náuky pri St. John University, New York City, NY.V rokoch 1950-1980 patril medzi najaktívnejších a najznámejších amerických teológov.
Napísal množstvo článkov, štúdií a úvah v angličtine a taliančine, ktoré publikoval v prestížnych časopisoch a revue (napr. Civiltä Cattolica, America a i.). Mnohé z nich boli reprodukované v iných náboženských časopisoch, či už v pôvodine alebo v prekladoch. Bol autorom asi štyridsiatich kníh, viaceré vyšli v niekoľkých vydaniach a boli preložené do európskych jazykov. Najznámejšie sú: Protestant Churches in America - doteraz v deviatich vydaniach, Religions of the World I-II (Svetové náboženstvá, New York 1968 - v niekoľkých vydaniach a prekladoch, a ďalšie. Vypracoval viaceré heslá do náučných slovníkov International Encyclopedia a Encyclopaedia Americana. Bol podpredsedom Inštitútu pre rehoľníctvo, členom Americkej biskupskej komisie pre ekumenizmus, poradcom a vyhľadávaným komentátorom pre rozličné cirkevné otázky. Vzhľadom na jeho obetavosť začal kardinal Raymond Burke v roku 2005 prípravný proces jeho beatifikácie.

Pramene:

American Catholic Who’s Who, Vol. 22; Lacko, M.: Slovak Studies. Biographica 1 a 2. Cleveland - Rím 1967 a 1977.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942304Hardoň, John A., SJA Comparative Study of Bellarmine's Doctrine on the Relation of Sincere NonCatholics to Catholic Church1951
942307Hardoň, John A., SJProtestant Churches in America1956
942308Hardoň, John A., SJProtestant Churches in America1957
942310Hardoň, John A., SJChristianity in Conflict1959
942311Hardoň, John A., SJHungry Generation1967
942312Hardoň, John A., SJSpirit and Origins of American Protestantism1968
942313Hardoň, John A., SJReligions of the World I-II1968
942309Hardoň, John A., SJProtestant Churches in America1969
942314Hardoň, John A., SJReligions of the Orient - A Christian View1970
942315Hardoň, John A., SJChristianity in the Twentieth Century1971
945579Hardoň, John A., SJAmerican Religious Today1972
942316Hardoň, John A., SJAll My Liberty...1973
945580Hardoň, John A., SJThe Catholic Catechism1975
942317Hardoň, John A., SJHoliness in the Church1976
942318Hardoň, John A., SJReligious Life Today1977
942319Hardoň, John A., SJSalvation and Sanctification1978
942320Hardoň, John A., SJModerm Catholic Dictionary1979
876404Hardoň, John A., SJThe Catholic Catechism1981
942322Hardoň, John A., SJThe Question and Answer Catholic Catechism1981
942324Hardoň, John A., SJThe Pocket Catholic Dictionary:1985
942321Hardoň, John A., SJTheology of Prayer1989
942323Hardoň, John A., SJThe Pocket Catechism1989
942325Hardoň, John A., SJRetreat with the Lord:1995