logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGajdoš, Tomáš, OP

Iné mená:

Rodné meno: Ferdinand

Tituly:

misionár

Životopisné dáta:

* 1. júna 1922, Udavské, okr. Humenné – † 19. marca 2009, Zvolen

Životopis:

Narodil sa 1. júna 1922 v Udavskom v okrese Humenné. Do rehole vstúpil po maturite v roku 1941. Do noviciátneho konventu Českej provincie v Olomouci sa však ako občan Slovenskej republiky nemohol cez 2. svetovú vojnu dostať, poslali ho preto do chorvátskeho noviciátu v Dubrovniku. Tam zložil svoje prvé rehoľné sľuby 2.11.1942 a ostal tu aj na filozofické a teologické štúdiá. V Chorvátsku strávil šesť rokov poznačených ťažkými vojnovými udalosťami. V roku 1947/48 dokončil štúdium teológie v Olomouci a 27. júna 1948 bol v Košiciach vysvätený za kňaza.
Potom pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte KU v Prahe a pripravoval sa na kazateľskú činnosť. Po násilnom rozpustení kláštorov v Česko-Slovensku v roku 1950 vystriedal do roku 1969 viacero náročných robotníckych zamestnaní v Lovosiciach, Liberci a vo Vratislaviciach nad Nysou.
Po politickom uvoľnení v roku 1969 sa dostal do pastorácie ako kňaz Košickej diecézy, v rokoch 1969-1972 bol kaplánom v Parchovanoch, v rokoch 1972-1978 pôsobil vo Veľkých Ozorovciach, v rokoch 1978-1981 v Ohradzanoch a v rokoch 1981-1992 v Medzilaborciach. Po obnovení legálneho rehoľného života v Česko-Slovensku prešiel v roku 1992 do dominikánskeho kláštora v Košiciach. Bol menovaný za promótora pre kázanie na Slovensku a venoval sa ľudovým misiám. Neskôr odišiel do Kňazského domova v Spišskej Kapitule, od augusta 1999 žil v novom dominikánskom kláštore vo Zvolene. Zomrel v 87. roku života a 67. roku rehoľnej profesie. Pochovaný je na cintoríne vo Zvolene.
V roku 2003 vyšli knižne jeho kázne a úvahy pod názvom Boh je naša spása. V minulosti sa venoval aj poetickej tvorbe, hudbe, komponovaniu, zhudobnil viacero hymnov a básní. Mal blízky vzťah aj k výtvarnému umeniu, je autorom grafických návrhov obálok kníh chorvátskych bratov.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 55; Nekrológ bratov Slovenskej provincie Dominikánskej rehole, r. 2013, elektronický zdroj;<br /> http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-udavske/knazi-rodaci

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
24202Gajdoš, Tomáš, OPBoh je naša spása.2000

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1131Svätý ruženec19462Tomáš Gajdoš Ľalia v tieni Golgoty
1151Svätý ruženec19464Brat Tomáš O. P. Srdce Ježišovo vo svätom ruženci
1170Svätý ruženec19466Tomáš Gajdoš O.P. Anjel hviezdou zdobený
1235Svätý ruženec19474-5FR. TOMÁŠ GAJDOŠ OP PÚŤ ZO SLNKA K SLNKU