logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGolis, Vincent, OP

Iné mená:

R. m.: Stanislav

Tituly:

farár, misionár, spovedník sestier

Životopisné dáta:

* 9. marca 1950, Senohrad – † 14. februára 2005, Zvolen

Životopis:

Narodil sa 9. marca 1950 v Senohrade. 18. mája 1974 vstúpil tajne do rehole. Prvé sľuby zložil 29. júna 1975 v Prešove v podmienkach ilegality. Pracoval ako kostolník katedrálneho chrámu sv. Víta v Prahe. Po štúdiu v seminári v Litoměřiciach a po kňazskej vysviacke 27. júna 1987 v Prahe sa stal administrátorom farnosti Všetaty a od roku 1989 farnosti sv. Jiljí v Prahe. Od roku 1992 pôsobil v Košiciach. Dňa 1. augusta 1996 sa stal magistrom novicov v Dunajskej Lužnej, kde pôsobil aj ako výpomocný duchovný. Dňa 1. septembra 1997 prišiel do Žiliny. V r. 2000 sa vrátil do Dunajskej Lužnej, kde sa stal kaplánom a od 1.januára 2002 pôsobil vo Zvolene ako senior i ako výpomocný duchovný vo farnosti. Zanechal peknú zbierku relikvií svätcov. Zomrel vo Zvolene v 55. roku života a 30. roku rehoľnej profesie.

Pramene:

Nekrológ bratov Slovenskej provincie Dominikánskej rehole, r. 2013; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 108; elektronický zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
24120Golis, Vincent, OPSt. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža.2000