logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHuňady, Juraj

Iné mená:

Hunyady

Tituly:

rehoľný kňaz, rektor rehoľného domu

Životopisné dáta:

* 29. júna 1693 – † 12. júna 1770, Trenčín

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 9. októbra 1712 v Trnave, keď bol už viac rokov učiteľom humanitných vied. Neskôr bol v rokoch 1730-1732 kazateľom a misionárom v Temešváre. 6. júla 1732 sa stal vicerektor užhorodského jezuitského kolégia, v r. 1734 rektorom. Od r. 1736 pôsobil v Kőszegu, najprv ako vicerektor, po roku ako rektor. Od r. 1738 pôsobil v Kluži ako riaditeľ seminára. V rokoch 1739-1740 bol špirituálom v Trnave, v rokoch 1741-1742 v Levoči. Od r. 1743 žil v Trenčíne ako penzionovaný riaditeľ, kde aj po dlhej chorobe zomrel.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031977Huňady, JurajOrator novellus edito anni poetico specimine ad eloquentiam sese comparans1726