logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHunger, Ján Henrik

Tituly:

ThLic., kanonik

Životopisné dáta:

* 1650? – † po r. 1689, Veľký Varadín, Oradea, Rumunsko

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 9. septembra 1686 bol ustanovený za licenciáta v Nemeckom Pravne aj v Slovenskom Pravne, kde bol opustený medzi nekatolíkmi. V r. 1688 bol uvedený v Novej Bani, - po vyhnaní posledného luteránskeho služobníka cisárskym vojskom, kde pracoval až do r. 1689. Dosiahol licenciát posvätnej teológie, bol misionárom v Uhorsku, v r. 1688 pôsobil v Novej Bani a potom bol veľkovaradínskym kanonikom.
Jeho dve diela vyšli v Trnave.


Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;<br /> novabana.fara.sk/farnost/knazi-2

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031975Hunger, Ján HenrikCatechesis Verae et Evangelicae Fidei 1686
1031976Hunger, Ján HenrikGöttliche Vnterrichtung der wahren Evangelischen Lehr Jesv Christi, 1687