logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorváthy, Imrich Štefan, SchP

Tituly:

rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1779, Disznos, Hontianska župa – † 14. augusta 1849, Temešvár, Maďarsko

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 1. októbra 1795 v Trenčíne. V rokoch 1797-1799 bol profesorom gymnázia v Ružomberku, v r. 1800 v Kőszegu. V r. 1801-02 študoval filozofiu vo Vacove. V r. 1803 bol gymnaziálnym profesorom v Banskej Štiavnici. Po skončení teologických štúdií v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol 8. apríla 1804 v Nitre vysvätený za kňaza. Pôsobil ako gymnaziálny profesor, v rokoch 1806-1808 v Sabinove, v rokoch 1809-1812 v Podolínci, v r. 1813/14 znovu v Sabinove, v rokoch 1815-1817 v Kaloči. Od r. 1818 pôsobil v Temešvári, do r. 1837 ako profesor, v rokoch 1838-1846 ako špirituál a vicerektor, napokon ako profesor.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031867Horváthy, Imrich Štefan, SchPCarmen quo ill. ac rev. Andreas Szabó primus episcopus Casssoviensis1813