logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHolóši, Ján

Iné mená:

Hollósy Joannes.

Životopisné dáta:

* 7. septembra 1800, Balatonfőkajár, Maďarsko – † 1. novembra 1867, Biskupice, dnes Podunajské Biskupice

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. Po skončení teologických štúdií bol 22. februára 1824 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Bratislave, potom bol rok a deväť mesiacov výpomocným duchovným v Blumentále. Neskôr bol kazateľom u Salvatoriánov a jedenásť rokov na kapitule. Od 3. februára 1840 pôsobil v Biskupiciach, kde aj zomrel. Je pochovaný na cintoríne. Bol slávnym ovocinárom.
V r. 1839 vyšla v Bratislave jeho nemecká homília Dein Stern. Gedicht, Sr. Fürstlichen Gnaden Herrn Joseph von Kopácsy, bei Gelegenheit Seiner Inthronisation zum Ungarns Reichs-Primas und Erzbischof von Gran am 28. Mai 1839., ehrfurchtsvoll geweiht (Tvoja hviezda. Báseň kniežacej milosti pánovi Jozefovi Kopáčimu pri príležitosti jeho intronizácie za uhorského ríšskeho prímasa a granského biskupa 28. mája 1839). V r. 1867 vyšiel pozdrav Huldigungsgruss Seiner Fürstlichen Gnaden des Hochw. Herrn Johann Simon Fürst-Primas von Ungarn, Erzbischof von Gran, bei Gelegenheit Seiner feierlichen Einführung auf den Erzbischöflichen Sitz am 16. Maj 1867. ehrfurchtsvoll entboten (Pozdrav úcty jeho kniežacej milosti vysokodôst. pánovi Jánovi Simonovi, uhorskému prímasovi, granskému arcibiskupovi, pri príležitosti jeho slávnostného uvedenia na biskupský stolec 16. mája 1867).

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031793Holóši, JánGottes Erbarmen in Tagen der Heimsuchung1831
1031794Holóši, JánGottes Vorsehung wachet1833
1031795Holóši, JánWelchen Werth hat die von Pius Desiderius verfasste Flugschrift: 1833