logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHerzog, Ján Juraj

Iné mená:

Hertzog. Herczog Joannes Georgius. Herzog Ján

Tituly:

PhDr.

Životopisné dáta:

* 1700? – † po r. 1750, Sklené, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že mal doktorát z filozofie. 20. decembra 1741 bol ustanovený za farára v Handlovej. Potom od 22. mája 1748 pôsobil v Sklenom.
V r. 1745 vyšla v Trnave jeho nemecká homília zo slávnosti Povýšenia sv. Kríža s názvom Die zwey Wahre Glűckseligkeiten christlicher Gemüter Berg und Kreutz, das ist: Lob- und Ehren-Rede, so an dem Fest-Tag der Erhöhung des heiligen Kreutzes (Dve opravdivé blaženosti kresťanskej mysle vrch a kríž, to jest oslavná a ďakovná reč na sviatok Povýšenia svätého Kríža).

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031787Herzog, Ján JurajIgnatius der Glorwürdige Stifter der Gesellschaft Jesu1748