logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHidasy, Kornel

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 13. júna 1828, Komárno – † 11. októbra 1900, Szerdahely, Maďarsko

Životopis:

Jeho otec bol vrchným mestským komorníkom. Gymnázium navštevoval u benediktínov, potom v r. 1843 vstúpil do bohosloveckého seminára v Ostrihome, odkiaľ ho poslali do bratislavského Seminára sv. Imricha. V r. 1844 študoval filozofiu v Trnave, teológiu v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 27. júla 1851.
Bol kaplánom v Nyergesújfalu. Pre svoje nadanie sa onedlho stal profesorom na trnavskom vyššom gymnáziu, kde pôsobil až do r. 1873. Jozef Samassa ako jágerský arcibiskup ho vymenoval za riaditeľa jágerského chlapčenského ústavu. 10. októbra 1873 bol vymenovaný za ostrihomského honorárneho kanonika. 5. júna 1876 za sídelného ostrihomského kanonika, 1. júla 1878 za opáta Opátstva P. Márie v Széplaku. 8. októbra 1882 bol vymenovaný za biskupa v Szombathelyi, za biskupa bol slávnostne vysvätený 13. marca 1883.
Hlavným záujmom bolo zvýšiť štandardy. To vyžadovalo exercície kňazov a udržanie ľudových misií. 1. decembra 1894 založil Szombathelské noviny, v r. 1895 zriadil tlačiareň.
V r. 1854 preložil A kétségbeeséssel küzdő, vo vestníku trnavského vyššieho gymnázia uverejnil programové rozpravy, v r. 1855 pod názvom A bölcsészet hazánkbani előhaladásának történelmi vázlata, v r. 1857 pod názvom De stilo bene latino, v r. 1858 pod názvom De sermonis latini usu quotidiano. Jeho inauguračná reč vyšla v r. 1883 v Budapešti pod názvom Főpásztori üdvözlet, melyet egyházmegyéje hiveihez intézett püspöki székének elfoglalásakor 1883. évben. Vyšla aj v latinčine a v nemčine.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; lexikon.katolikus.hu › H;<br /> www.martinus.hu/bischofe/.../kornel-hidasy-1882-1... -