logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHevánsky, Leopold

Iné mená:

Hevánszky

Tituly:

PhDr., ThDr., univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 14. novembra 1798, Trnava – † 4. augusta 1844, Bratislava

Životopis:

V r. 1813 vstúpil do kňazského seminára v Ostrihome. Filozofické štúdiá ukončil v r. 1815 v Trnave, teológiu v r. 1817 vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený v r. 1822.
Bol kaplánom v Pešti, v r. 1825 sa stal prefektom peštianskeho kňazského seminára. Pôsobil ako zastupujúci univerzitný profesor, a neveléstudományt adta elő. Od r. 1835 pôsobil v Bratislave v Seminári sv. Imricha ako prefekt a súčasne ako špirituál a profesor.
V r. 1830 vyšla tlačou v Pešti jeho homília Predigt am Tage des H. Joseph Calasanct vorgetragen in der Kirche der frommen Schulen zu Pesth im J. 1830; v r. 1831 ďakovná reč Dank-Rede gehalten als die Cholera-Seuche in der Stadt Pesth nachgelassen hatte, und vorgetragen in der Hauptpfarrkirche den 2. Oct. 1831.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031728Hevánsky, LeopoldFasten-Predigten nebst einer Predigt am Charfreytage vorgetragen in der Haupt-Pfarrkirche zu Pesth im J. 18301830
1031729Hevánsky, LeopoldFasten-Predigten nebst einer Predigt am Charfreytage vorgetragen in der Haupt-Pfarrkirche zu Pesth im J. 18331833
569449Hevánsky, LeopoldPostné Kázne z gednu Káznu na welikí Pátek které z nemeckého Gazika na slowenski prenésel Frančtsek Xav. Geben, Biskupstwa Nitránského Kňaz1835
1031730Hevánsky, LeopoldFastenpredigten nebst einer Predigt am Charfreytage, gehalten in der Bürger-Spital-Kirche zu Pressburg im J. 18371838
1031731Hevánsky, LeopoldFastenpredigten nebst einer Predigt am Charfreytage, gehalten in der Bürger-Spital-Kirche zu Pressburg im J. 18371841
1031732Hevánsky, LeopoldDie Ewigkeit, dargestellt in sechs Predigten nebst einer Predigt am Charfreitage1842
1031733Hevánsky, LeopoldFasten- und Gelegenheitspredigten1845