logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGazotto, Augustín, OP

Iné mená:

Gasothus

Tituly:

rehoľný kňaz, biskup

Životopisné dáta:

* 1260 – † 3. augusta 1323, Záhreb

Životopis:

Bol človekom Bohom poslaným, ktorý mal veľký vplyv na cvičenie v miernosti; matka Drahoslava bola zo šľachtickej rodiny. Sedemnásť- alebo osemnásťročný vstúpil do Rehole bratov kazateľov. V r. 1286 začal študovať v Paríži, kde každý obdivoval svedectvo jeho života. Po návrate do vlasti sa pridal k Mikulášovi, ktorý podporoval Karola Róberta u pápeža Bonifáca VIII. Vtedy jasne naviedol vrchných pánov Juhoslávie, aby boli za Karola, a pápežskí vyslanci veľmi volali o pomoc. Neskôr si rímsky pápež zvolil meno Benedikt IX. a spomenul si na Gazottove zásluhy, preto ho 9. decembra 1303 vymenoval za záhrebskeho biskupa. Nanovo získal dôstojnosť a pripojil sa k pápežskému vyslancovi. Chodil a kázal v južných provinciách. Nepriatelia nespali. Keď šiel cez Uhorsko, prepadli ho. Biskupský vyslanec sa vzdal a prosil kráľa a pápeža Jána XXII. o preloženie. Pápež dovolil a tak žil od r. 1318 v Lucere, kde aj zomrel.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text