logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGáli, Vavrinec

Iné mená:

Gály

Tituly:

ThDr., PhDr., kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 3. augusta 1805, Veľká Bytča, dnes Bytča – † 23. mája 1879, Bratislava

Životopis:

V r. 1820 študoval filozofiu v Trnave, v r. 1822 sa stal poslucháčom teológie v Pešti. Potom bol vychovávateľom v rodine Méreyovcov. Za kňaza bol vysvätený 10. augusta 1828. V r. 1829 bol kaplánom v Nových Zámkoch. Od r. 1830 bol prefektom v trnavskom kňazskom seminári a zároveň profesorom matematiky a dejepisu. Od 14. januára 1841 bol farárom v Karančšágu v Novohradskej župe. V r. 1842 bol vymenovaný za vicediakona. Od 9. júna 1854 bol farárom v Drégelypalánku. 10. októbra 1873 bol vymenovaný za bratislavského kanonika. Bol tiež členom teologickej fakulty univerzity.
V r. 1829 vyšla tlačou v Komárne homília s názvom Egyházi beszéd, melyet az oltári szentség valósága felett szabad. kir. Komárom városában, úrnap után való vasárnap a főpiaczon élő nyelven mondott... Közli a rév-komáromi katolika gyülekezet.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030885Gáli, VavrinecA hit, mely szeretet által munkálódik1843