logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGaál, Mikuláš, SchP

Tituly:

rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 27. augusta 1815, Žitavské Ďarmoty, dnes Žitavce, okr. Nitra – † 25. novembra 1891, Žitavce

Životopis:

Narodil sa na zámožnom statku. Humanitné vedy študoval u piaristov v Nitre, 25. septembra 1832 vstúpil do Rehole piaristov v Prievidzi, kde strávil dva skúšobné roky a v r. 1835 šiel študovať do Vacova filozofiu, v Nitre študoval teológiu a dokončil ju v r. 1841 vo Svätom Jure. Za kňaza bol vysvätený 5. augusta 1841.
Dva roky učil v Sabinove, potom bol preložený do Vacova a tu v rokoch 1843-1846 učil kreslenie a filozofiu. Potom učil náboženstvo v Nagy Lipóte, kde ohluchol, učil sa posunkovú reč a pôsobil ako nemý učiteľ a kazateľ, v r. 1849 bol vymenovaný za rehoľného vyznavača. Po dvadsiatich rokoch odišiel na dôchodok do rodiska, kde aj zomrel.
Jeho dve diela vyšli v Budíne.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030868Gaál, Mikuláš, SchPKeresztény katholika hittanítás siketnémák oktatására1861
1030869Gaál, Mikuláš, SchPIsten szivszerinti dicsérete1867