logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEsterházi, Ladislav Pavol, OSPPE

Iné mená:

Eszterházy de Galánthai

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* pokrstený 23. mája 1730, Alsópaty, Maďarsko – † 7. novembra 1799, Moháč

Životopis:

Bol synom Adama a Alžbety Beréniovej. V r. 1746 vstúpil do Rehole sv. Pavla prvého pustovníka. Študoval v Ríme, kam prišiel v októbri 1749. Vrátil sa v r. 1761. Od 23. septembra 1764 bol provinciálom rehole. V r. 1769 ho zvolili za generálneho predstaveného. Po rozpustení rehole v r. 1776 sa stal vacovským biskupom, veľprepoštom a biskupským vikárom, 23. júna 1780 ho zvolili za päťkostolského biskupa. Zomrel v Moháči.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030466Esterházi, Ladislav Pavol, OSPPESzent Ignácz patriárkának 1756
1030467Esterházi, Ladislav Pavol, OSPPEKortonai sz. margitnak csudálatos megtérése1757
1030468Esterházi, Ladislav Pavol, OSPPEA mennyei jegyes galambja1759
1030469Esterházi, Ladislav Pavol, OSPPEA sas-vári csudálatos képnek 1763