logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEsterházi, Imrich, OSPPE (1663-1745)

Iné mená:

Eszterházy

Tituly:

arcibiskup

Životopisné dáta:

* 17. decembra 1663, Galanta – † 6. decembra 1745, Bratislava

Životopis:

Bol synom baróna Imricha Esterháziho a Zuzany, rod. Bučániovej, vdovy po Andrejovi Tillerovi. Navštevoval školy v Trnave a v Šoprone. Ako sedemnásťročný vstúpil do Rehole sv. Pavla prvého pustovníka. Študoval vo Wandorfe a neskôr filozofiu vo Viedenskom Novom Meste. Potom ho predstavení poslali do Ríma, kde študoval teológiu na nemecko-uhorskom kolégiu. Pri návrate domov ho predstavení poslali do Lepoglavi a Trnavy, kde viac rokov prednášal filozofiu a náboženstvo. Po siedmich rokoch bol zvolený za generálneho predstaveného rehole. V rokoch 1706-1723 bol vacovským biskupom, v rokoch 1723-1725 vesprémskym biskupom, od r. 1725 ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom. Bol to on, čo korunoval Máriu Teréziu za kráľovnú. Počíta sa, že ako ostrihomský arcibiskup obetoval na dobročinné účely dva milióny.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030440Esterházi, Imrich, OSPPE (1663-1745)Theses Theologicae. De Jure et Dominio...1696
1030441Esterházi, Imrich, OSPPE (1663-1745)Alamisnás Szent Jánosnak Alexandriai patriarkának élete1732
1030442Esterházi, Imrich, OSPPE (1663-1745)Život sv. Jána Almužníka, alexandrijského patriarchu1752
1030443Esterházi, Imrich, OSPPE (1663-1745)Život sv. Jána Almužníka, alexandrijského patriarchu1756