logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEllebodius, Nikázius

Iné mená:

Ellebodius, Nicasius, Casletanus, Nikasius

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1535, Kassel – † 1577, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z Flanderska. V rokoch 1549-1554 študoval v Leuvene, potom v rokoch 1555-1556 študoval v rímskom Collegium Germanicum. Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh ho ustanovil za profesora trnavskej kapitulskej školy, v r. 1560 bol vymenovaný za kanonika. V rokoch 1561-1571 študoval v Padove filozofiu a medicínu. Od r. 1571 bol lekárom biskupa Štefana Radéciho a popritom sa zaoberal filozofiou Aristotela, Aristofana a gréckou gramatikou. Zomrel počas morovej epidémie.
Zachovalo sa aj niekoľko jeho listov: 19-stranový list Antonovi Veranšičovi z 12. novembra 1569 a odpoveď naň; list Adrianovi van der Mylen, tri listy z Padovy z roku 1570 a 1571, dva listy z Bratislavy z r. 1572.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> https://hu.wikipedia.org/wiki/Nicasius_Ellebodius

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030023Ellebodius, NikáziusOratio de auctoritate et necessitate Conciliorum1561
1030025Ellebodius, NikáziusDe Calice Laicis permittendo1562
1030024Ellebodius, NikáziusNemesii episcopi et philosophi De Natura Hominis Liber vnvs1565