logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEgerszeghy, Ján

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 1725 – † 25. októbra 1783, Holice, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Študoval v seminári Szelepcsényianum, kde sa stal bakalárom. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1750 vysvätený za kňaza a 6. decembra toho roka poslaný za kaplána do Šamorína, kde pracoval iba tri mesiace, totiž 18. marca 1751 bol ustanovený za farára vo Veľkej Pake, kde v r. 1755 vykonal Ján Galgóczy vizitáciu, v ktorej je o farárovi napísané, že má 30 rokov, vedie si veľmi dobre a znovu prevezme katechézy. 17. júna 1757 prešiel do Kostolnej Galy čiže Holíc, kde zomrel.
V Trnave vyšlo jeho dielo o teologických výpovediach o tajomstve vtelenia, ktoré obhájil na trnavskej univerzite v marci 1750.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030009Egerszeghy, JánMaximae juris celebriores1742