logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHanderla, Juraj

Iné mená:

Handerla Georgius. Handrla, Handerla, Juraj

Tituly:

propagátor včelárstva

Životopisné dáta:

* okolo 1750, Trnava – † 9. mája 1796, Hlohovec

Životopis:

Po gymnaziálnych a teologických štúdiách v Trnave ho r. 1776 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Bihorskej a Békešskej stolici. Od 3. septembra 1776 bol farárom v Krajnom v novomestskom okrese, od r. 1782 v Dvorníkoch a od r. 1794 v Hlohovci, kde aj zomrel.
Je autorom významnej, praktickej a užitočnej príručky o včelách. V tejto práci, ktorá vyšla aj v r. 1795, 1806, 1810, 1819 a 1845, sa zameral predovšetkým na ľudové včelárstvo. Vo forme otázok a odpovedí zdôrazňoval hospodársky význam včelárstva. Hoci knižka vyšla po maďarsky, J. Valentini uvádzal autora ako člena Slovenského učeného tovarišstva a ako uvedomelého Slováka. Vo svojom spise Chwálospew o Učeném slowenském Towarišstwu o ňom napísal: „... od wšeckích Uhrów welku chwálu získal / Náš Slowák, že uhersku knižku písal, / Bol pán Handerla farár udwarnokskí, / Kterí písal o wčelách po úherski...“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 138-139; Tibenský, J. - Hrachová, M. - Mauerová, M.: Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. Martin 1976, s. 226.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942279Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1794
942280Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1795
942281Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1806
942282Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1810
942283Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1819
942284Handerla, JurajUj méhész, vagyis a méheknek magyar hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, mely rövid kérdéssekbe és feleletekbe foglalt tanitással megmutatja, mint kell télen, nyáron a méhekkel b1845