logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHancko, Eduard, SJ

Iné mená:

Gushungo, Hanacko, Eduard

Tituly:

misionár, pedagóg

Životopisné dáta:

* 17. septembra 1920, Likavka, okr. Ružomberok – † 30. apríla 1995, Prešov

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Ružomberku, kde aj zmaturoval. Do jezuitského noviciátu vstúpil v Ružomberku 30. júla 1936. Tri roky študoval filozofiu v talianskom Gallarate. Odtiaľ sa vrátil na Slovensko. V Piešťanoch bol vychovávateľom tzv. stankovcov (jezuitských seminaristov) a neskoršie vyučoval i na levočskom gymnáziu. V novembri 1945 odišiel študovať teológiu na Heythrop College pri Oxforde, kde 8. septembra 1948 prijal kňazskú vysviacku. Teologické štúdium ukončil licenciátom a po jednoročnom kurze na londýnskej univerzite získal učiteľský diplom. Keďže chcel svoj život zasvätiť práci na misijnom poli, predstavení ho poslali do Severnej Rodézie, dnešnej Zambie; prišiel tam 21. júna 1951 ako prvý jezuitský kňaz-misionár zo slovenskej viceprovincie.
V rokoch 1951-1956 viedol misijnú školu na misijnej stanici Kasisi pri Lusake, staval malý seminár v Broken Hill Kabwe. V r. 1953 sa stal správcom štrnástich základných katolíckych škôl a riaditeľom misijnej školy v Katondwe. Dobre ovládal domorodú reč činjanža. Cez prázdniny vyučoval katechumenov, ktorí sa pripravovali na krst. V r. 1956 z poverenia arcibiskupa poľskej národnosti A. Kozlowieckeho udelil sviatosť birmovania vyše dvesto mladým katolíkom. V r. 1957 prešiel do Južnej Rodézie, dnes Zimbabwe, kde mali jezuiti misiu. Tam bol duchovným otcom bratom maristom, vykonával misionársku službu v osemnástich strediskách, ktoré navštevoval každý mesiac. Za štyri roky pokrstil okolo tritisíc ľudí a sviatosť birmovania udelil vyše dvetisíc veriacim. V r. 1960 sa stal riaditeľom učiteľského ústavu v Misii sv. Pavla v Musame a neskoršie profesorom aj hospodárom vo veľkom seminári v Chishawashe. V rokoch 1965-1967 dosiahol na Kolumbijskej univerzite v New Yorku doktorát pedagogických vied. Od r. 1971 vyučoval v Kolégiu sv. Ignáca matematiku, náboženstvo a viedol Mariánsku kongregáciu študentov. Z jeho platu vydržiavali nielen kolégium, ale aj iné školy.
Neskoršie pôsobil aj v misii Mary Mount (270 km od Harare, predtým Salisbury, hlavného mesta Zimbabwe), kde mal na starosti dvadsať omšových stredísk (od seba dosť vzdialených), navštevoval ch raz za mesiac. Sväté omše mával obyčajne v školách, pretože kostoly chýbali. Jeho ďalším pôsobiskom bolo mesto Harare, farnosť Malbelreign.
V r. 1995 išiel na rodné Slovensko sláviť veľkonočné sviatky. Pri koncelebrovaní omše a posviacke kostola v Prešove 30. apríla 1995 zomrel. Generálny vikár K. Mhembere, ktorý zastupoval arcibiskupa z Harare, pri pietnej spomienke na nebohého P. Hancka v mieste jeho posledného pôsobenia hovoril o strate vzácneho kňaza, ktorý mal rád ľudí, pomáhal im verne žiť v manželstve a prejavoval veľkú starostlivosť o chorých. Domorodci mu dali titul Gushungo, to znamená, že ho prijali medzi seba, pretože poznal ich zvyky a spôsoby.
Prispieval do mesačníka Posol, menej do ročenky slovenských jezuitov.

Pramene:

Hancko, E.: Skúsenosti slovenského misionára v Afrike. Slovák v Amerike, na pokračovanie v r. 1975-1976; Naši misionári. Posol, 1975, č.12. s. 380-382; Pamätnica slovenských jezuitov v Kanade 1952-1977, s. 155; nekrológ: Gavlák, J.: Ohlasoval evanjelium. Katolícke noviny, 28.5.1995.