logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHancko, Benedikt, SJ

Iné mená:

Beňadik, Hancko, Benedikt

Tituly:

odborník na cirkevné právo, pedagóg, spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 5. marca 1915, Likavka, okr. Ružomberok – † 6. augusta 1975, Irquizio, Argentína

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Ružomberku, kde aj zmaturoval. V r. 1935 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofiu študoval v talianskom Gallarate, r.1940 dosiahol licenciát.
Po návrate na Slovensko pôsobil dva roky ako učiteľ scholastikov-gymnazistov v Ružomberku, súčasne vyučoval latinčinu na tamojšom gymnáziu. Od r. 1942 študoval teológiu v Banskej Bystrici, kde ho 25. januára 1945 vysvätili za kňaza. Štúdium dokončil v šk. roku 1945/46 v Ružomberku. Potom odišiel na ďalšie štúdiá do Krakova, kde bol až do júna 1947. Mal v úmysle študovať na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave matematiku a botaniku, ale jeho provinciál ho poslal do Ríma, kde dva roky študoval cirkevné právo na Gregoriánskej univerzite.
V r.1951 odišiel z Ríma do Argentíny. Spočiatku prednášal cirkevné právo v seminári Villa Devoto, neskôr na Teologickej fakulte San Miguel. Popritom vyučoval matematiku na jezuitskom gymnáziu Colegio del Salvator. Často tu navštevoval slovenských krajanov. Od r.1964 pôsobil ako duchovný pastier medzi slovenskými vysťahovalcami v Argentíne, mal na starosti duchovnú správu Slovákov v Buenos Aires. V r. 1969 ho preložili do mesta Paraná; popri vyučovaní cirkevného práva a matematiky na tamojšom gymnáziu pôsobil aj ako duchovný otec rehoľných sestier v blízkom Irquiziu, kde zomrel na porážku.
Už na Slovensku prispieval do náboženských a pedagogických časopisov (Posol Božského Srdca Ježišovho, Stanislavovské zvesti). V emigrácii písal náboženské úvahy a články vieroučného a výchovného rázu do viacerých časopisov vychádzajúcich v Argentíne, USA i v Európe (Juhoamerický Slovák, Jednota, Hlasy z Ríma a i.). Po celý život mal nevšedný záujem o matematiku, botaniku a šach.
Jeho preklady: Mioni, U.: Saratambal (1947); Baragli, H.: Svätý Otec prehovoril (1948). V Argentíne publikoval aj štúdiu z manželského práva La disolubilidad del matrimonio civil y derecho canónico (Rozlučiteľnosť civilného manželstva a kanonické právo, Rivista La Ley, 28.2.1958).

Pramene:

Bor, J. E.: Za otcom B. Hanckom. Jednota, 1.10.1975; Náhalka, Š.: Exsul Familia Slovacorum. Rím 1962.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942274Hancko, Benedikt, SJLa disolubilidad del matrimonio civil y derecho canónico1958