logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHanák, František od sv. Václava, SchP

Iné mená:

Hanacius, Hanóczy, Hanák, František od sv. Václava, SchP

Tituly:

pedagóg, misionár, básnik, dramatik

Životopisné dáta:

* 11. mája 1637, Kelč, Česko – † 1. júna 1710, Prievidza

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 4. októbra 1657 v Lipníku nad Bečvou v Česku. Rehoľné sľuby zložil 4. októbra 1659 v Podolínci. Za kňaza ho vysvätili u premonštrátov v Jasove 4. novembra 1668.
Ako piarista vyučoval v prvých ročníkoch školy v Podolínci v rokoch 1660-1663, bol učiteľom syntaxe a gramatiky. V rokoch 1664-1666 pôsobil v poľskom Rzeszówe, v nižších ročníkoch vyučoval rétoriku a poetiku. Zároveň pokračoval vo filozofických a teologických štúdiách. V rokoch 1667-1669 vyučoval v Prievidzi v nižších triedach gymnázia. V r. 1670 pôsobil v Smolníku (okr.Rožňava) ako domáci kaplán baróna Joanelliho. V r. 1671 účinkoval ako misionár v Spišských Vlachoch, v r.1672 v Spišskom Podhradí. Odtiaľ odišiel do Poľska, kde sa stal dvorným kaplánom kniežaťa Lubomirského.
V rokoch 1673-1674 vykonával misionárske poslanie v protestantskom prostredí Krompách, Spišských Vlachov, Spišskej Belej, Ružbách, Toporca a Richnavy. Od 16. augusta 1674 bol farárom v Predajnej. V novembri 1674 ho vymenovali za predstaveného rehoľného domu v Brezne, zároveň aj za farára. Od 31. januára 1678 znovu prevzal úrad farára v Predajnej. V rokoch 1680-1682 vykonával misie na území Poľska a Uhorska. V rokoch 1683-1686 bol v Podolínci ako misionár pre Uhorsko. V rokoch 1687-1698 pôsobil v Prievidzi ako kazateľ, spovedník a misionár pre Uhorsko.
Od 16. októbra 1698 do júna 1699 účinkoval v Nitre ako misionár a zároveň vyvíjal aktivity pri erigovaní nového kolégia piaristov a gymnázia. Od júna do novembra 1699 bol na odpočinku vo Svätom Jure. V rokoch 1700-1701 bol kazateľom a spovedníkom v Nitre, v rokoch 1702-1710 zastával úrad kazateľa a špirituála v Prievidzi.
Jeho práce sa zachovali v rukopise.

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 140; Diccionario Enciclopedico Escolapio 2. Salamanka 1983, s. 284; Horányi, A.: Scriptores Piarum Scholarum 2. Budín 1809, s. 72-75; Viñas, T.: Index bio-bibliographicus Scholarum Piarum 3. Rím 1911, s. 195; Csósz, I.: A kegyes-tanítórendiek Nyitrán. Nitra 1879, s. 87-90); Friedriech, E.: Hanacius Ferenc élete. Vesprém 1906; Katolikus lexikón 2. Budapešť 1931, s. 255; Petic, P.: Národovci hornej Nitry. Prievidza 1931, s. 19; Mišík, M.: Prievidza. Banská Bystrica 1971, s. 139-147.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942259Hanák, František od sv. Václava, SchPTheologia positiva seu positivae elucidationes S. Scripturae1704?
942260Hanák, František od sv. Václava, SchPApocalypsis P. Francisci a S. Venceslao CC.RR. P. Matris Dei Scholarum Piarum1705?
942261Hanák, František od sv. Václava, SchPAnnales Fasti seu Acta, series epitome Sacrarum Missionum in Apostolico Regno Hungariae et Poloniae1706?