logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDemko, Juraj

Iné mená:

Demkó

Tituly:

ThDr., profesor, defensor vinculi

Životopisné dáta:

* 15. februára 1856, Veľká Ida, okr. Košice-okolie – † po r. 1891, Jáger

Životopis:

Gymnázium študoval v Jágri, potom študoval v seminári a vo viedenskom Pázmáneu, v jeseni 1878 zložil rigorózne skúšky. Po návrate bol vysvätený za kňaza a bol kaplánom v maďarskom meste Törökszentmiklós. V r. 1880 začal študovať vo Viedni cirkevné dejiny a cirkevné právo. Potom sa stal profesorom teológie v Jágri. Doktorát teológie získal 27. októbra 1882 obhájením rozpravy De statu ecclesiae catholicae in regno Angliae inde a tempore Elisabeth usque ad hodiernam diem ab anno 1558-1882. Od r. 1883 pôsobil ako riadny profesor dejín a práva. V Jágri bol obhajcom zväzku, duchovným v ústave tzv. anglických panien. Napokon na dôchodku vypomáhal ako notár.
Teologické a cirkevnoprávne diela publikov v jágerskom Egyházmegyei Közlönyben v r. 1881, 1885 a 1889, ďalej v Egerben v r. 1888 a 1890-91, v Hittud. Folyóiratban v r. 1890-91 a v Magyar Állam. Kázne publikoval v Hitszónoklati Folyóiratok a v Borromaeus, a bol spolupracovníkom v Havi Közlönynek.;

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1029366Demko, JurajDe statu ecclesiae catholicae in regno Angliae1882
1029364Demko, JurajJus ecclesiasticum 11888
1029365Demko, JurajJus ecclesiasticum 21888