logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHamrák, Pavol, OPraem

Tituly:

pedagóg, veršovník

Životopisné dáta:

* 1779, Kluknava, okr. Gelnica – † 25. decembra 1831, Jasov, okr. Košice-okolie

Životopis:

Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. V r. 1806 a 1831 bol prísažným prísediacim leleského konventu premonštrátskeho kláštora. Ako profesor pôsobil na premonštrátskych gymnáziách v Rožňave (1809-1812) a v Košiciach (1813-1815). V r. 1816 sa stal riaditeľom rožňavského gymnázia, ale už v r. 1818 bol farárom v Jasove.
Písal príležitostné oslavné básne. Tlačou vyšla jeho báseň na počesť 75. narodenín prepošta jasovského kláštora premonštrátov.

Pramene:

Spomíname našich katolíckych činiteľov. Katolícke noviny, r. 65, 1950, č. 51-52; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 277-278; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943305Hamrák, Pavol, OPraemEncomiasticon, quod... Andreae Zasio praelato, dum sacerdotii sui jubilaeum ageret... cecinit1815