logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHamaj, Jozef

Iné mená:

Vasil, P. Trenčan. Používal značky: hj, Jh, Hamaj, Jozef

Tituly:

náboženský spisovateľ, politik, redaktor, funkcionár Spolku svätého Vojtecha

Životopisné dáta:

* 22. novembra 1894, Dolná Súča, okr. Trenčín – † 26. marca 1935, Závažie-Orechové, dnes časť Trenčína

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Po skončení ľudovej školy v Dolnej Súči v r.1905 začal študovať na gymnáziu v Budapešti a dokončil ho v Nitre v r.1915. Tam študoval teológiu v rokoch 1913-1917. Kňazskú vysviacku mal 27. mája 1917 v Nitre.
Najprv pôsobil v Nitre ako pedagóg. Ako kaplán pôsobil v Trenčianskej Turnej. ako katechéta v Bánovciach nad Bebravou. V roku 1919 sa stal profesorom náboženstva v štátnom gymnáziu v Trenčíne. Prosynodálne skúšky zložil v roku 1920. V r. 1920 sa stal prefektom Svoradova v Bratislave; začal pracovať v Slovenskej ľudovej strane ako jej hlavný tajomník v Bratislave a v Ružomberku (1920-1922). Od marca do júla 1922 zastupoval v Žiline kaplána ThDr. Juraja Hodála, potom spravoval farnosť v Orechovom pri Trenčíne. Od r. 1923 bol správcom farnosti v Závaží a súčasne riaditeľom Dievčenskej meštianskej školy a stredoškolským profesorom náboženstva v Trenčíne. V r. 1925 sa rozišiel so svojou politickou stranou, pretože nebol za jej autonomistický program a prešiel do Československej strany lidovej, tzv. Mičurovej strany. Bol funkcionárom Orla, mariánskych družín a iných spolkov. V roku 1933 ho vymenovali za profesora náboženstva v trenčianskom gymnáziu. V októbri 1934 sa stal správcom farnosti v Orechovom, dnes súčasť Trenčína.
V r. 1920 redigoval periodiká Naša mládež a Slovák, v rokoch 1923-1925 v Trenčíne časopis Trenčan. Bol aj členom redakčnej rady Plameňa. Spočiatku publikoval v maďarskej tlači v Nyitramegyei Szemle a Alkotmány, potom v slovenských politických periodikách v rokoch 1919-1922 Slovák (okolo 150 článkov), v rokoch 1920-1922 Kalendár Slováka, Slovenský kresťanský socialista, v rokoch 1925-1929 Ľudová politika (okolo 50 článkov); prispieval aj do náboženských a iných periodík: Duchovný pastier, Svätá rodina, Tatranský Orol, Naša mládež. Bol aj členom redakčnej rady časopisu Plameň.
Je autorom zbierky moralisticky a nábožensky orientovaných poviedok a epištol, kancionála pre mládež v Trenčíne, turistickej príručky Sprievodca po Trenčíne a okolí (1925) a divadelných hier pre katolícke, najmä mládežnícke organizácie (napr. hra Nezábudka).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 275; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 42-43; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
896604Hamaj, JozefNaša ľudová strana1921
896610Hamaj, JozefZ našich krajov1922
896606Hamaj, JozefSpevník pre mládež katolíckych škôl v Trenčíne1923
896608Hamaj, JozefSprievodca po Trenčíne a okolí1925

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40294Posol božského Srdca Ježišovho191712P. Trenčan. Pokoj Vám ...
40509Posol božského Srdca Ježišovho19173P. Trenčan Válečná vdova.
40129POSOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO.19175P. Trenčan Pochválen buď . . .
40265Posol božského Srdca Ježišovho19176P.Trenčan. Sláva srdcu Ježišovmu.
40470Posol božského Srdca Ježišovho19178P. Trenčan Suchota.
40150POSOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO.19179P. Trenčan Tatičko! Tatičko!
39375Duchovný pastier1917-191811-12Jozef Hamaj, kaplán. MARIÁNSKA KONGREGÁCIA.
39631Posol božského Srdca Ježišovho19181P. Trenčan. Nechoď ty, mužíčku..
39637Posol božského Srdca Ježišovho19181P. Trenčan. KOĽKO?
40876Posol božského Srdca Ježišovho191810P. Trenčan Mamička, mamička...
40882Posol božského Srdca Ježišovho191810P. Trenčan Prídi, Pane, prídi...
40494Posol božského Srdca Ježišovho19182P. Trenčan Všetko Tebe, Pane!
39614Posol božského Srdca Ježišovho19183P. Trenčan. Anjel strážca.
40825Posol božského Srdca Ježišovho19185P. Trenčan Povedzte...
40853Posol božského Srdca Ježišovho19187P. Trenčan Hora Karmel.
40835Posol božského Srdca Ježišovho19184P. Trenčan Hovoria mi ľudia...
40839Posol božského Srdca Ježišovho19184P. Trenčan Pane!
40846Posol božského Srdca Ježišovho19184P. Trenčan Matka...
46829Svätá Rodina19235Jozef Hamaj. PRE DIETKY.
46768Svätá Rodina19236-7Jozef Hamaj. PRE MLADEŽ.
46769Svätá Rodina19236-7Jozef Hamaj. Pre dietky.
46691Svätá Rodina19238-9Jozef Hamaj. PRE DIETKY.
42252KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19286hj. Vyliečil ju.