logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHaller, Leonard Karol, OFM

Tituly:

homiletik

Životopisné dáta:

* 27. februára 1730, Uherské Hradište, Česko – † 15. februára 1791, Skalica

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil v Pruskom v r. 1748. Po ukončení štúdia pôsobil vo viacerých konventoch Salvatoriánskej provincie najmä ako kazateľ. Bol gvardiánom skalického konventu a provinčným definítorom.
Z jeho kazateľskej činnosti sa v odpise Pavlína Bajana zachoval súbor slovenských pôstnych kázní Cursus quadragesimalis (Pôstne obdobie, Skalica 1770), v ktorých kritizoval ľudskú závisť a pýchu. Ich štýl je veľmi uvoľnený, prispôsobený intelektuálnej úrovni poslucháčov. Charakterizujú ho početné príklady zo života ľudu, ktorého pastorácia patrila k základným úlohám františkánskej literárnej tvorby.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 87; Gajdoš, V. J.: Barokový kazateľ Pavlín Bajan. Katolícke noviny, r. 86, 1971, č. 15, s. 7.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942249Haller, Leonard Karol, OFMCursus quadragesimalis1770