logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHalický, Ondrej Fridrich

Iné mená:

Haliczky, Halitzky

Tituly:

spisovateľ, univerzitný profesor, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 16. januára 1753, Bátovce, okr. Levice – † 12. apríla 1830, Pešť

Životopis:

Teológiu vyštudoval vo Viedni a po ďalších štúdiách sa stal stredoškolským profesorom, najprv v Trnave a Banskej Bystrici, od r. 1776 v Budíne a v r. 1787 v Trenčíne. Od r. 1792 pôsobil na Peštianskej univerzite ako profesor nemeckého jazyka a literatúry, kde získal aj doktorát filozofie.
Jeho literárna tvorba pozostávala z latinských epigramov, príležitostných a oslavných básní, uverejnených samostatne i v rôznych časopisoch a almanachoch. Prekladal z francúzštiny a nemčiny do maďarčiny a latinčiny odborné vojenské, veterinárne, poľnohospodárske, priemyselné a iné články, príručky. V rokoch 1807-1811 vydal Paucula epigrammata (Krátke epigramy) a uverejňoval i príležitostné básne. V rokoch 1812-1816 vydal preklady prác z poľnohospodárstva. Na konci života vydal Memoria viri immortali... (Pamätnica nesmrteľného muža..., Budín 1826).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 273; Szinnyei,J.: Magyar írók élete és munkái 4. Budapešť 1896, s. 346-349.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942247Halický, Ondrej FridrichPaucula epigrammata1807-1811
942248Halický, Ondrej FridrichMemoria viri immortali...1826