logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHajský, Henrich Ľudovít, OFM

Tituly:

kazateľ, gvardián, pedagóg, rehoľný kronikár

Životopisné dáta:

* 5. novembra 1784, Tótzsók, dnes Šalgovce, okres Topoľčany – † 17. novembra 1860, Žilina

Životopis:

Do rehole vstúpil 24. septembra 1804, rehoľné sľuby skladal 5. novembra 1807 a kňazské svätenie prijal 5. decembra 1810. Okolo roku 1829 pôsobil ako profesor nižšieho gymnázia v Žiline. V 30. rokoch 19. storočia bol gvardiánom kláštora v Pruskom. V roku 1838 bol exhortátorom žilinského gymnázia, ale v roku 1841 bol vikárom kláštora v Beckove. V roku 1842 sa znova stal profesorom gymnázia v Žiline, ale od roku 1853 tu bol ako dôchodca a občas aj kázal.
Bol vynikajúcim kazateľom i pedagógom a dostal aj čestný titul „zaslúžilý profesor“.Je pochovaný v krypte Kostola sv. Barbory za hlavným oltárom na pravej strane vo štvrtom lokule spodného oddelenia.
Pôsobil ako profesor rehoľného gymnázia v Žiline. V rukopise sa zachovala jeho kronika kláštora žilinských františkánov Infaustorum fatorum Solnam...annales (Nepriaznivých osudov Žiliny...kronika, rkp. 1849), v ktorej uviedol udalosti z revolučných rokov 1848 a 1849 i správu o veľkom požiari v Žiline 21. júna 1848. V nej vyčítal cisárskemu vojsku podpálenie Budatínskeho zámku a zničenie kaplnky, košútovským gardám zas popravu 7 remeselníkov bez riadneho súdu, podpálenie chalúp prívržencom Hurbana v Budatíne ako aj holdovaniu vína viac ako plneniu vojenských povinností.

Pramene:

Čapkovič, Pius, OFM: Nekrologium františkánskeho kláštora v Žiline, in Františkánsky obzor, roč. X, Žilina 1942, str. 66-67; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 437; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942245Hajský, Henrich Ľudovít, OFMInfaustorum fatorum Solnam...annales1849