logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHajnal, Matej, SJ

Iné mená:

Hainal, Hajnal, Matej

Tituly:

náboženský spisovateľ, misionár

Životopisné dáta:

* 23. apríla 1578, Trnava – † 28. mája 1644, Viedeň

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 4. februára 1598 v Olomouci, noviciát absolvoval v Brne v rokoch 1598-1599. Jeden rok vyučoval gramatiku v kolégiu v Olomouci, v rokoch 1601-1602 študoval filozofiu v Štajerskom Hradci. Potom vyučoval v r. 1903 ako magister gramatiku v kolégiu v Šali nad Váhom. V rokoch 1604-1608 študoval teológiu na univerzite v Štajerskom Hradci, kde aj neskôr vyučoval humanitné predmety. Tretiu probáciu si robil v Klagenfurte (1609).
V rokoch 1610-1611 vyučoval humanitné náuky a rétoriku v kolégiu v Olomouci, v Záhrebe bol v r, 1612 prefektom školy a špirituálom, v rokoch 1612-1615 bol v Štajerskom Hradci kazateľom. V r. 1618 pôsobil ako misionár v Humennom, r. 1619 v kolégiu v Trnave ako kazateľ-misionár na podnet palatína Esterháziho, v r. 1620 ako misionár vo Viedni, v r. 1621 v Záhrebe, a v rokoch 1622-1643 znova v Trnave v stredisku misijnej činnosti na získanie odlúčených protestantov.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae SJ. II. (1601-1640). Rím 1982, s. 683.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942243Hajnal, Matej, SJAz Jézus szivét szerető sziveknek1629
942244Hajnal, Matej, SJKi-Tett Czégér1640
1031392Hajnal, Matej, SJAz Jézus szivét szerető sziveknek1642
1031393Hajnal, Matej, SJAz Jézus szivét szerető sziveknek1644